רשימת סגל

ראש בית הספר

שם תחומי מחקרסמל מיון
ד"ר אייל יניב דר' אייל יניב Entrepreneurship, Strategic Management, Innovation Marketing, Organizational Attention, Organizational Culture.

סגן ראש בית הספר

שם תחומי מחקרסמל מיון
פרופ' רועי גלברד פרופ' רועי גלברד Data Mining & Knowledge Discovery, SW Project Management.

סגל אקדמי

שם תחומי מחקרסמל מיון
דר' גיא קפלנסקי דר' גיא קפלנסקי Behavioral Finance, Portfolio Theory, Capital Markets, Asset Pricing.
דר' ענב פרידמן דר' ענב פרידמן Consumer behavior, Brand preferences, Choice models, Structural Equation Modeling, Social marketing- Health related social behavior .
ד"ר נירה מוניצ'ור דר' נירה מוניצ'ור Consumer Behavior, Judgment and Decision Making, Behavioral Decision Theory, Time Effects in Consumer Behavior
Meyrav Shoham דר' מירב שהם Consumer Psychology, Word of Mouth, Consumer Decision-Making in Online Contexts
פרופ' בני לאוטרבך פרופ' בני לאוטרבך Corporate Control and Social Responsibility, Financial Markets' Microstructure and Asset Pricing.
ד"ר מני עבודי דר' מני עבודי Equity Based Compensation, Corporate Finance, Private Equity Valuation.
דר' עלי קריזברג Finance
דר' אלון רביב Financial institutions, international finance, fixed income, derivatives, quantitative finance, asset pricing
פרופ' און שחורי פרופ' און שחורי Information Systems
ד"ר ענבל יהב-שנברגר דר' ענבל יהב-שנברגר Interface Between Data Mining and Optimization Models, Models for Healthcare Applications, Social Networks Analysis in the Contexts of Online Auctions.
פרופ' דיויד שוורץ פרופ' דיויד שוורץ Knowledge Management, Electronic Business, Electronic Government, Intelligent Systems, Internet Technology, Agent-based Architectures, Computer-mediated Communication.
ד"ר דפנה ברילר לובובסקי דר' דפנה ברילר לובובסקי Management and OB
דר' מתי רחמים דר' מתי רחמים Marketing
Raveh Harush דר' רווה הרוש Multiple identities, Organizational behavior, Consumer behavior, Globalization, Multicultural and Virtual Teams
פרופ' שמואל סטשבסקי פרופ' שמואל סטשבסקי Organizational behavior, Application of new management programs, Quality Management, Participatory programs, Internet and e-commerce, Business games, Business games.
ד"ר צבי יוסמן דר' צבי יוסמן Organizational Psychology, Decision Making Processes, Social responsibility, Leadership and Conflict Management.
Yevgeny Mugerman דר' יבגני מוגרמן מימון