תלמידי תואר שלישי

שם תחומי מחקר
גב' ספיר אופיר שיווק
גב' מיכל אשכנזי מימון
מר רן אתגר מערכות מידע
מור ברוקמן מערכות מידע
מר שי יוסף ברקוביץ מערכות מידע
מר בועז גולדברג מימון
מר מיכאל גורקוב מימון
גב' מיכל גזיאל-יבלוביץ מערכות מידע
גב' מיכל דוידסקו מימון
גב' נורית הוד שיווק
גב' עדי הורוויץ שיווק
מר נאור ורסנו שיווק
גב' אנה חלמסקי מערכות מידע
מר מיכאל חלמסקי מערכות מידע
גב' רחל-יהל חלפון מערכות מידע
מר יצחק טבצ'ניק ניהול והתנהגות ארגונית
מר אריאל טיקוצקי שיווק
גב' דינה ידין שיווק
גב' רויטל יוסף מימון
גב' מיכל מוזס ניהול
גב' לימור סהר-ענבר שיווק
מר אור עיני מימון
מר פבל פלוטוב מערכות מידע
גב' רוני רמון-גונן מערכות מידע
גב' סיגל שפיץ טולדנו מערכות מידע
גב' הילה שצ'ופק שיווק