תלמידי תואר שלישי

שםסמל מיון תחומי מחקר
גב' ספיר אופיר שיווק
מר איציק אלברט מימון
גב' מיכל אשכנזי מימון
מר רן אתגר מערכות מידע
מר שי יוסף ברקוביץ מערכות מידע
מר מיכאל גורקוב מימון
גב' מיכל גזיאל-יבלוביץ מערכות מידע
גב' מיכל דוידסקו מימון
גב' נורית הוד שיווק
מר נאור ורסנו שיווק
גב' אנה חלמסקי מערכות מידע
מר מיכאל חלמסקי מערכות מידע
גב' רחל-יהל חלפון מערכות מידע
מר יצחק טבצ'ניק ניהול והתנהגות ארגונית
מר אריאל טיקוצקי שיווק
גב' דינה ידין שיווק
גב' רויטל יוסף מימון
גב' מיכל מוזס ניהול
גב' לימור סהר-ענבר שיווק
מר אור עיני מימון
גב' שירן פאר צדקה שיווק
מר פבל פלוטוב מערכות מידע
גב' רוני רמון-גונן מערכות מידע
גב' סיגל שפיץ טולדנו מערכות מידע
גב' הילה שצ'ופק שיווק