תקציר על ההתמחויות במינהל עסקים

 

מימון

התמחות במימון מכשירה תלמידים לתפקידים מקצועיים בתחום ניהול השקעות וניהול תיקי ניירות ערך, ניהול כספי של חברות עסקיות וכן תפקידי ניהול ומטה בסקטור הפיננסי והבנקאי. מושם דגש על ניהול השקעות בניירות ערך, תפקידיו של המנהל הפיננסי בפירמה, תפקוד שוק ההון והערכת מכשירים פיננסיים בשוק ההון.  

 

שיווק

מטרת ההתמחות בשיווק הינה הקניית ידע תיאורטי ויישומי אודות שיטות להשגת מטרות הפירמה או המלכ"ר באמצעות פעילות שיווקית. ההתמחות דנה בתכנון וביישום אסטרטגיית שיווק ברמת הפירמה, בצרכנים הפוטנציאליים של מוצרי צריכה ותעשיה ובהתנהגותם, כמו גם בנושאי שירותים, קביעת מחירים, צינורות שיווק, ערוצי פרסום וקידום מכירות.

 

ניהול והתנהגות ארגונית

מטרת הלימודים בהתמחות היא להכשיר מנהלים בעלי ראיה ארגונית רחבה תוך הקניית כלים ושיטות ניהול מתקדמות. ההתמחות מציעה קורסים אינטגרטיביים, תוך הקניית חשיבות רבה לפן המחקרי. ההתמקדות בהתמחות הינה בשני תחומים: ניהול - המתמקד בארגון על היבטיו השונים והתהליכים המתרחשים בו, מחד, והתמודדותו עם הסביבה, מאידך. התנהגות ארגונית - מתמקדת בעובדים בארגון. ההתמחות מדגישה את ההיבטים והתהליכים הפסיכולוגיים שהעובד מתמודד אתם בארגון: מוטיבציה בעבודה, מיון עובדים, דינמיקה קבוצתית, תפקוד עובדים, פיתוח מסלולי קריירה ושינוי ארגוני.  

 

מערכות מידע

התמחות מערכות מידע כוללת שני מסלולי לימוד: א. מסלול תשתיות וסייבר, ב. מסלול אנליטיקה עסקית ומדעי הנתונים. 
באופן זה, ההתמחות מכשירה את בוגריה להתמודד עם האתגרים המרכזיים כיום של תחום מערכות המידע.

סטודנט יכול להתמחות באחד משני המסלולים הנ"ל, או לחלופין לקחת קורסים משני התחומים.

בנוסף על קורסים יעודיים אלו, הבוגר נחשף למרחב תחומי הידע הנדרשים ממנהל ובכלל זה: היבטים של ניהול משאבי אנוש, ניהול פיננסי, חשבונאי ומשפטי וניהול אסטרטגי; במטרה שבוגרי ההתמחות יוכלו לנצל את כישוריהם האישיים והטכנולוגיים כאחד, כדי לייצר וליישם חדשנות והתקדמות בארגון באמצעות טכנולוגיות המידע.

 


 

 

מסלול ביזמות ובחדשנות

 מסלול יזמות וחדשנות מאפשר לסטודנטים בכל ההתמחויות להעשיר את הידע שלהם בנושאים הקשורים ביזמות וחדשנות. מנהלים נדרשים להבנה של נושאים אלו, בין אם הם עובדים בחברות הזנק, ובין אם הם עובדים בחברות גדולות ומבוססות. מהלכי יזמות וחדשנות מהווים את הכוח המניע של הכלכלה, ולכן יש חשיבות רבה להבנת התהליכים ולרכישת כלים מתאימים. במסלול זה לומד הסטודנט את הקורסים: מבוא ליזמות, ניהול חדשנות ויזמות, ייזום חברות הזנק, הון סיכון ויזמות בישראל וכן כותב פרקטיקום ביזמות, כחלופי לפרקטיקום ההתמחותי.

כאמור, מסלול זה יכול להצטרף לכל אחת מההתמחויות, במידה ובחר בכך הסטודנט.