אירוע פתיחה לרגל 25 שנה לביה"ס עם סיון רהב מאיר

השתתפות באירוע מחייבת הרשמה מראש:Bitly.com/bibus25 

 

אירוע פתיחת שנה וציון חצי יובל