אנו מתכבדים להזמינכם לכנס של הקתדרה לממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת ריימונד אקרמן ב 13.12.2016

הזמנה לכנס של הקתדרה לממשל תאגידי בישראל