אירועי תוכנית Executive MBA למגזר הציבורי

תאריך מרצה נושא
28/03/2017 - 18:00 יפתח רון טל האלוף (במיל") יפתח רון טל יו"ר דירקטוריון חברת החשמל הרצאת אורח במסגרת סמינר "מנהיגים בשירות הציבור"
14/02/2017 - 20:00 רוני אלשיך המפכ"ל רב-ניצב רוני אלשיך הרצאת אורח במסגרת הסמינר "מנהיגים בשירות הציבור"