מלגות רוטשילד לבתר-דוקטורט 2018-2019

יש להגיש את החומר לגב' איריס גולדוירט  בכתובת iris.goldwirth@biu.ac.il

עד לתאריך 3.9.17.

 

 

טפסים להגשת מועמדות

Application Form
CV Form
Notes to Candidates
Letter to Candidate
Internal Form