שעות פתיחת מעבדת המחשבים - ספטמבר 2017

לתשומת לבכם - להלן פירוט שעות פתיחת מעבדת המחשבים בספטמבר -
ב04.09, ב11.09 וב18.09 תהיה המעבדה פתוחה בשעות 8:00 עד 19:00.
ב05.09 וב25.09 תהיה המעבדה פתוחה בשעות 8:00 עד 17:30
ב06.09 תהיה המעבדה פתוחה בשעות 8:00 עד 20:00
ב07.09 וב14.09 תהיה המעבדה פתוחה בשעות 8:00 עד 19:30
ב08.09 וב15.09 תהיה המעבדה פתוחה בשעות 7:30 עד 12:30.
ב10.09, ב12.09, ב17.09, ב19.09 וב26.09  תהיה המעבדה פתוחה בשעות 8:00 עד 20:30.
ב13.09 וב27.09 תהיה המעבדה פתוחה בשעות 8:00 עד 17:00
ב24.09 וב28.09 תהיה המעבדה פתוחה מ8:00 עד 16:00
בתאריכים 20.09, 21.09, 22.09 ו29.09 - תהיה המעבדה סגורה!