שעות פתיחת מעבדת מחשבים באוקטובר

לתשומת לבכם - מצ"ב שעות פתיחת מעבדת המחשבים באוקטובר:
בתאריכים 01.10, 03.10, 15.10, 17.10, 18.10, 19.10, 22.10, 24.10, 25.10, 26.10, 29.10 ו31.10 - תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 8:00 עד 20:30.
ב02.10 תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 8:00 עד 17:00.
בתאריכים 16.10, 23.10 וב30.10 תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 8:00 עד 21:00.
בתאריכים 13.10, 20.10 ו27.10 תהיה המעבדה פתוחה בשעות 7:30 עד 12:30.

בתאריכים 04.10 עד 12.10 כולל, תהיה המעבדה סגורה בשל חופשת החגים.