שעות פתיחת מעבדת המחשבים - סמסטר א' התשע"ח

להלן שעות פתיחת מעבדת המחשבים בסמסטר א' התשע"ח -
בימי ראשון, שלישי, רביעי וחמישי, מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 8:00 עד 20:30.
בימי שני מעבדת המחשבים תהיה פתוחה בשעות 8:00 עד 21:00.
בימי שישי תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 7:30 עד 12:30