שעות פתיחת מעבדת המחשבים בסמסטר ב' התשע"ח

להלן שעות פתיחת מעבדת המחשבים בסמסטר ב' -
בימי ראשון, שלישי, רביעי וחמישי, תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 8:00 עד 20:30.
בימי שני תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 8:00 עד 21:00.
בימי שישי תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 7:30 עד 12:30.
בברכת סמסטר מוצלח!