מסיימי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחומי מחקר
מר איציק אלברט 2017 מימון
דר' נתנאל דרורי 2017  שיווק
דר' אירית קאופמן 2017 שיווק
דר' יוסף הלר 2016 ניהול והתנהגות ארגונית
דר' נועם קוריאט 2016 מערכות מידע
דר' עינת דורון 2015 ניהול
דר' אברהם לוי 2014 ניהול והתנהגות ארגונית
דר' ברק אביעד 2013 מערכות מידע
דר' רבנו עדנה 2013 התנהגות ארגונית
דר' לוי שאול 2013 מערכות מידע - קליטת מערכות ERP - ניתוח גורמים ותנאים