מסיימי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחומי מחקר
דר' אייל מוזס 2006 שיווק
דר' גד פניני 2006 ניהול והתנהגות ארגונית