מפגש חוקרים של בית הספר למנהל עסקים ביחד עם חוקרי מכון הננו טכנולוגיות