מר רמי שביט, מנכ"ל המשביר לצרכן: האסטרטגיה החדשה של המשביר