מוסמך תואר שני

שם המוסמך מסלול לימוד שנת סיום
שטיינברג אבי שיווק בלי תזה 2008
שלומוביץ אמיר שיווק בלי תזה 2008
שמואלי עדי שיווק בלי תזה 2008
שפירא ארז שיווק בלי תזה 2008
חן רונן שיווק עם תזה 2008
כהן שי שיווק עם תזה 2008