מוסמך תואר שני

שם המוסמך מסלול לימוד שנת סיום
סלה עדי מימון בלי תזה 2015
פדה-אל מנחם מימון בלי תזה 2015
פינס יוסף מימון בלי תזה 2015
צלקישוילי אליהו מימון בלי תזה 2015
קסירר אריאל מימון בלי תזה 2015
רגב דורית מימון בלי תזה 2015
רוטברט יהונתן מימון בלי תזה 2015
אדיב מיטל מימון בלי תזה למצטיינים 2015
אברמוב גלית מימון בלי תזה למצטיינים 2015
אסיף אמיתי מימון בלי תזה למצטיינים 2015
באום ידידיה מימון בלי תזה למצטיינים 2015
ביזמן עדן מימון בלי תזה למצטיינים 2015
בן דוד אלעד מימון בלי תזה למצטיינים 2015
בן-ישר אביתר מימון בלי תזה למצטיינים 2015
בר זאב לירון מימון בלי תזה למצטיינים 2015