מוסמך תואר שני

שם המוסמך מסלול לימוד שנת סיום
ברומברג אמתי מימון בלי תזה למצטיינים 2015
גולדברג בועז מימון בלי תזה למצטיינים 2015
גולדברג נמרוד מימון בלי תזה למצטיינים 2015
גיל טל מימון בלי תזה למצטיינים 2015
גנזר דניאל מימון בלי תזה למצטיינים 2015
דיטור אביאל מימון בלי תזה למצטיינים 2015
דיטור אליאור מימון בלי תזה למצטיינים 2015
דנינו עמיחי מימון בלי תזה למצטיינים 2015
דסקל מיכל מימון בלי תזה למצטיינים 2015
הדרי בעז מימון בלי תזה למצטיינים 2015
הוכמן תמיר מימון בלי תזה למצטיינים 2015
היישרק צבי מימון בלי תזה למצטיינים 2015
זנדני יסמין מימון בלי תזה למצטיינים 2015
חדי יאיר מימון בלי תזה למצטיינים 2015
חייט אלון מימון בלי תזה למצטיינים 2015