מוסמך תואר שני

שם המוסמך מסלול לימוד שנת סיום
חיים עידן מימון בלי תזה למצטיינים 2015
טובים יניב מימון בלי תזה למצטיינים 2015
טל שחר מימון בלי תזה למצטיינים 2015
יצחק ליאור מימון בלי תזה למצטיינים 2015
כהן נועם יואל מימון בלי תזה למצטיינים 2015
כהן רובי מימון בלי תזה למצטיינים 2015
כוכבי מירב מימון בלי תזה למצטיינים 2015
כץ אורי מימון בלי תזה למצטיינים 2015
לברט רז מימון בלי תזה למצטיינים 2015
לחן שגיא מימון בלי תזה למצטיינים 2015
ליימן יאיר מימון בלי תזה למצטיינים 2015
לינצקי אירינה מימון בלי תזה למצטיינים 2015
ליפשיץ עידו מימון בלי תזה למצטיינים 2015
מושקוביץ מעיין מימון בלי תזה למצטיינים 2015
מלחי ינון מימון בלי תזה למצטיינים 2015