מוסמך תואר שני

שם המוסמך מסלול לימוד שנת סיום
סבן נוי מימון בלי תזה למצטיינים 2015
סיני עופר מימון בלי תזה למצטיינים 2015
עוזרוביץ אופיר מימון בלי תזה למצטיינים 2015
פולישוק דונת אודליה מימון בלי תזה למצטיינים 2015
פולישצ'וק בוריס מימון בלי תזה למצטיינים 2015
פורן ארז מימון בלי תזה למצטיינים 2015
פפר עדן מימון בלי תזה למצטיינים 2015
פרומן יוסי מימון בלי תזה למצטיינים 2015
פרזמן יונתן מימון בלי תזה למצטיינים 2015
פרלשטיין ניר מימון בלי תזה למצטיינים 2015
קוגלר אסף מימון בלי תזה למצטיינים 2015
קוחס מרינה מימון בלי תזה למצטיינים 2015
קולפ גיל מימון בלי תזה למצטיינים 2015
קומר מנחם מימון בלי תזה למצטיינים 2015
קורנבליט מיכאל מימון בלי תזה למצטיינים 2015