מוסמך תואר שני

שם המוסמך מסלול לימוד שנת סיום
קירילובסקי אנה מימון בלי תזה למצטיינים 2015
קליינר אמיר מימון בלי תזה למצטיינים 2015
קפיטוב דן מימון בלי תזה למצטיינים 2015
קרויזר טובי מימון בלי תזה למצטיינים 2015
קרוננפלד מידן מימון בלי תזה למצטיינים 2015
רובינשטיין מירב מימון בלי תזה למצטיינים 2015
שהרבני בן אברהם סיון מימון בלי תזה למצטיינים 2015
שטרן ארז מימון בלי תזה למצטיינים 2015
שמש שילה מימון בלי תזה למצטיינים 2015
שריזלי מור מימון בלי תזה למצטיינים 2015
אסולין יעקב מימון בלי תזה-משפטים-מינהל עסקים 2015
בוצ'ומנסקי אורי מימון בלי תזה-משפטים-מינהל עסקים 2015
טייב ציון מימון בלי תזה-משפטים-מינהל עסקים 2015
לופו שירן מימון בלי תזה-משפטים-מינהל עסקים 2015
נהיר אלון מימון בלי תזה-משפטים-מינהל עסקים 2015