מוסמך תואר שני

שם המוסמך מסלול לימוד שנת סיום
פרג'ון טל מימון בלי תזה-משפטים-מינהל עסקים 2015
פרידמן ג'ובאני עמית מימון בלי תזה-משפטים-מינהל עסקים 2015
שמש יסף מימון בלי תזה-משפטים-מינהל עסקים 2015
אביזוהר אור מערכות מידע בלי תזה 2015
אביטבול שירן מערכות מידע בלי תזה 2015
אדלר גיא מערכות מידע בלי תזה 2015
אדמנית צוריאל מערכות מידע בלי תזה 2015
אהרן אלון מערכות מידע בלי תזה 2015
אזולאי אלעד מערכות מידע בלי תזה 2015
איל רגב מערכות מידע בלי תזה 2015
בבין מיכאל מערכות מידע בלי תזה 2015
בירפיר מירה מערכות מידע בלי תזה 2015
בן אליעזר אילנה מערכות מידע בלי תזה 2015
בר יאיר מערכות מידע בלי תזה 2015
גלינה אייל מערכות מידע בלי תזה 2015