דר' ענב פרידמן

דר'
דר' ענב פרידמן
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 
תחומי מחקר: 

פירסומים

  1. Friedmann, E., & Lowengart, O. (2013). Gender differences in the effects of a product's utilities and identity consumption on purchase intentions. Journal of Business and Management, 19(2), 5-19.
  2. Segal-Engelchin, D., Friedmann, E., & Cwikel, J. G. (2014). The contribution of parental smoking history and socio-demographic factors to the smoking behavior of Israeli women. Psychology, health & medicine, 19(6), 625-634.
  3. Friedmann, E. and Lowengart, O. (2016). The effect of gender differences on the choice of banking services. Journal of Service Science and Management, 9, 361-377. doi: 10.4236/jssm.2016.95041.
  4. Friedmann, E., and Lowengart, O. (2018). The context of choice as boundary condition for gender differences in brand choice considerations, European Journal of Marketing, 52(5/6), 1280-1304.
  5. Friedmann, E., and Bruller, D. (2018). Is stereotypical gender targeting effective for increasing service choice? Journal of Retailing and Consumer Services, 44, 35-44.
  6. Friedmann, E. (2018). Increasing women’s participation in the STEM industry: A first step for developing a social marketing strategy, Journal of Social Marketing.

 

קורסים

70-793 שיטות מחקר מתקדמות לחקר שווקים

70-686 שיטות מתקדמות בחקר שווקים

70-896 מדיניות מחירים

70-757 פרקטיקום בשיווק