שעות קבלה של המרצים

שםסמל מיון חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
דר' אלבו יעל 03-7387064 סמסטר ב' בתאום מראש
דר' אלרז-שפירא יעל 052-4406600 בתאום מראש
דר' אמזלג ירון 012,בניין 504 27 סמס' ב' - ג' לפני או אחרי השיעור
דר' אמר מוטי 054-5777195 בתאום מראש
מר באואר גיא בתאום מראש
דר' ברגר רון בתאום מראש
דר' ברילר לובובסקי דפנה 316,בניין 504 972-3-5318912 65 בתאום מראש באימל
מר בשן אבי 7384426 בתאום מראש
דר' גולדשמידט נדב 012,בניין 504 050-7824680 71 סמסטר א' - אחרי השיעור
פרופ' גלברד רועי 337,בניין:504 03-5318905 41 סמסטר א' -יום א' 15:30-16:30 סמסטר ב' - יום ג' 15:30-16:30
דר' גלר שלומית בתאום מראש
דר' הרוש רווה 315, בנין 504 03-5317925 סמסטר א' - יום ג' 16.30-17.30 סמסטר ב' - יום ג' 16.30-17.30 בתיאום במייל
פרופ' ויסברג יעקב 317,בניין:504 972-3-5318904 21 בשבתון
מר יוסיפוב אבי סמסטר א' וב': א' ג' 12:00-16:00
דר' יוסמן צבי 313,בניין:504 972-3-5317924 32 סמס' א': ב' 14:00-16:00 סמס' ב': א 12:00-16:00
פרופ' יניב אייל 116,בניין:504 972-3-5317915 בתאום מראש
דר' כהן שמואל 052-2780525 13 בתאום מראש
דר' כהן-מיתר רווית 012,בניין:504 03-9246246 054-4660644 29 בתאום מראש
מר כץ שגיא 012,בניין:504 52 יום ו' בתיאום מראש
פרופ' לאוטרבך בני 322,בניין:504 972-3-531-8901 40 בתאום מראש
דר' לובוצקי השופט יצחק 012,בניין:504 18 בתאום מראש
דר' מוגרמן יבגני 341; בניין 504 972-3-5318914 2 סמסטר א': ג' 18.00-19.00
דר' מוניצ'ור נירה בנין 504 חדר 321 03-5318928 בתיאום מראש
דר' עבודי מני 338,בניין:504 972-3-5318907 56 סמסטר א': ו' 9:00-10:00 סמס' ב': ג' 15:00-16:00
דר' פטל טל 052-8270911 בתאום מראש
דר' פרץ דקלה בנין 504, חדר 332 03-7387913 בתאום מראש
פרופ' קפלנסקי גיא 336,בניין:504 03-5318906 45 בתאום מראש
דר' קריזברג עלי 334,בניין:504 972-3-5318902 55 סמסטר א' - יום א' 17:00-18:30 סמס' ב' - יום ג' 17:00-18:30
דר' רביב אלון 320,בניין:504 03-5318911 49 סמסטר א' - יום א' 15:15-16:45 סמס' ב': א' 18:30-20:00
דר' רוזן ישראל 012,בניין:504 03-7559863 050-7684067 23 סמסטר א': יום ג' 17:00-18:00 סמסטר ב': יום א' 17:00-18:00
דר' רחמים מתי 331,בניין:504 03-7384300 72 סמס' א': א' 18:00-19:00 סמס' ב': א' א' 18:00-18:00 בתאום מראש
דר' שבי יחיאל 050-6236001 סמס' א' - ו' 11:30-12:30
פרופ' שוורץ דיויד 318,בניין:504 972-3-5318909 44 יום ה' - בתאום מראש באימל
דר' שחמון מנשה 012,בניין:504 51 סמסטר א' - יום א' 17:00-18:00
דר' שליט בועז 054-8048282 34 סמס' א' - א' 19:30 בתום השיעור
דר' שמעוני טלי 012,בניין:504 22 סמס' א' - יום ו' 10:00-11:00 סמס' ב' - א' 18:00-19:00