סמינר - מערכות מידע

24/10/2017 - 14:00
מרצה: 
מיקום: 
תקציר: 

סמינר זה הינו הסמינר הפנימי הראשון, בסדרת סמינרים חודשיים.

במפגש זה נערוך היכרות בין חברי הקבוצה, ולאחר מכן פרופ' גלברד ודר יהב יציגו את מחקרם.