שעות פתיחת מעבדת המחשבים בחג החנוכה ובצום עשרה בטבת

להלן שעות פתיחת מעבדת המחשבים בחג החנוכה:
בימים ראשון עד רביעי, 2.12 עד 5.12, תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 8:00 עד 19:00.
ביום חמישי, 6.12, תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 8:00 עד 20:30.
ביום שישי, 7.12, תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 7:30 עד 12:30.
ביום ראשון, 9.12, תהיה מעבדת המחשבים פתוחה בשעות 8:00 עד 19:00.

ביום שלישי, 18.12, מעבדת המחשבים תהיה פתוחה בשעות 8:00 עד 19:00.
חג חנוכה שמח!