דרושים חונכים למדור לתמיכה והנגשה לסטודנט

פרטים: 

לתוכנית החונכות של מדור תמיכה והנגשה לסטודנט 

דרושים סטודנטים משנה ב ומעלה, כולל תארים מתקדמים לסיוע לימודי (בזום) לסטודנטים מהמחלקה בתמורה למלגה או לפטור מקורס כללי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל: shoshana.hermetz@biu.ac.il, jessica.peer@biu.ac.il

מצ"ב קישור להרשמה: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FE4jYYdbZ0usGY_qqLqPEiI9fs4bw3xBtD087Q1WnuhURDdDUEhSSTRJMjFZMlQ2RjVKODJCTFBEUi4u

יצירת קשר: 

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל: shoshana.hermetz@biu.ac.il, jessica.peer@biu.ac.il