מכוני אבחון להתאמות בלימודים

לקבלת מידע מעודכן בנושא זה יש ללחוץ כאן.