פרס הרקטור לחדשנות מדעית התשפ"ב בגין השגים מדעיים.

ברכות חמות לד"ר אלון רביב על זכייתו בפרס הרקטור לחדשנות מדעית התשפ"ב בגין השגים מדעיים. גאים בהישגיך !