כנס הקתדרה לממשל תאגידי

05/06/2012 - 16:00 - 19:00

בכנס הופיעו פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך, פרופ' ירון זליכה, פרופ' בני לאוטרבך ופרופ' לוסיאן בבצ'וק, יועץ וועדת הריכוזיות בארץ ופרופ' מאוניברסיטת הרווארד ארה"ב, וריתקו את משתתפי הכנס בדבריהם.
 

לפרטים נוספים