תהליך ההרשמה לתכנית

לצורך בדיקת התאמתך ולהרשמה לתכנית עליך לפנות לגב' רויטל שני במזכירות בית הספר למינהל עסקים

בטלפון: 03-5318838/8899 או במייל: revital.shani@mail.biu.ac.il