מרצים שפרשו לגמלאות

שם תחומי מחקר
פרופ' מאיר אונגר פרופ' מאיר אונגר מימון
פרופ' אסא בירתי פרופ' אסא בירתי חשבונאות
פרופ' אמנון כספי ניהול והתנהגות ארגונית
פרופ' יהושע ליברמן פרופ' יהושע ליברמן
דר' שלמה למפרט שיווק
פרופ' יפה מכנס פרופ' יפה מכנס מימון
פרופ' ישראל נבנצאל פרופ' ישראל נבנצאל שיווק
פרופ' שמואל סטשבסקי Organizational behavior, Application of new management programs, Quality Management, Participatory programs, Internet and e-commerce, Business games, Business games.
דר' עלי קריזברג מימון