מרצים שפרשו לגמלאות

שם תחומי מחקר
פרופ' מאיר אונגר פרופ' מאיר אונגר מימון
פרופ' אסא בירתי פרופ' אסא בירתי חשבונאות
ד"ר צבי יוסמן דר' צבי יוסמן ניהול והתנהגות ארגונית
Prof.Amnon Caspi פרופ' אמנון כספי Management & Organizational Behavior
Prof.Joshua Lieberman פרופ' יהושע ליברמן שיווק
Dr.Shlomo Lampert דר' שלמה למפרט שיווק
פרופ' יפה מכנס פרופ' יפה מכנס מימון
פרופ' ישראל נבנצאל פרופ' ישראל נבנצאל שיווק
Prof.Smuel Stashevsky פרופ' שמואל סטשבסקי Organizational behavior, Application of new management programs, Quality Management, Participatory programs, Internet and e-commerce, Business games
דר' עלי קריזברג מימון