המרכז לממשל תאגידי

ממשל תאגידי הינו אוסף ההסדרים, החוקים, התקנות, המוסדות, המנהגים והמדיניות שלפיהן מתנהל תאגיד, ואת האופן שבו מוסדרים היחסים בין בעלי העניין השונים בתאגיד, כגון בעלי המניות, בעלי החוב, העובדים, הספקים, והקהילה העסקית בה פועל התאגיד. המרכז לממשל תאגידי ע"ש משפחת ריימונד אקרמן, אשר פועל בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן, פועל לקידום חקר הממשל התאגידי בישראל, לרבות היבטים של אחריות חברתית וסביבתית. 

 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המרכז