אמריטוס

שם תחומי מחקר
פרופ' יעקב ויסברג פרופ' יעקב ויסברג Knowledge Sharing, Labor Turnover, Selection of CEO's in the U.S, Organization, Exploration and Exploitation, Innovativeness and Creativity.
פרופ' יוג'ין יפה פרופ' יוג'ין יפה International Marketing, International Business and Business Ethics
פרופ' גילה פרוכטר פרופ' גילה פרוכטר Dynamic Competitive Marketing Strategy, Service Marketing and Relationship Marketing.