כתב עת - תיאוריה ופרקטיקה בניהול

"תיאוריה ופרקטיקה בניהול" הוא כתב עת אקדמי בעברית היוצא לאור על ידי בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת בר-אילן.

"תיאוריה ופרקטיקה בניהול" מהווה במה לפרסום מאמרים אקדמיים בתיאוריה ופרקטיקה בכל תחומי הידע הקשורים לניהול, כגון אסטרטגיה, התנהגות ארגונית, חדשנות, חשבונאות, יזמות, כלכלה, מימון, מערכות מידע, שיווק ותפעול. במסגרת כתב העת מתפרסמים מאמרים המכילים גישות ותובנות חדשות אודות המציאות העסקית, כמו גם מאמרי סקירה וביקורת, שמטרתם לשפר את תחומי הידע של כל המעורבים בתחומי הניהול, הן בפן המחקרי והן בפן היישומי של עולם העסקים. בנוסף לכך, כתב העת מיועד להוות במה למחקרים המציגים לקורא הישראלי את החידושים האחרונים בתחומי הניהול, תוך שימוש בשיטות ניתוח מתקדמות.

"תיאוריה ופרקטיקה בניהול" יוצא לאור פעמיים בשנה, והמאמרים המפורסמים בו עוברים ביקורת עמיתים אנונימית כפולה (Double blind peer review process).

ISSN 2788-7944 (Online), ISSN 2788-7952 (Print)

 

המערכת:

עורך אחראי:

    פרופ' מני עבודי

עורכי משנה (לפי סדר א'-ב'):

•   ד"ר מורן אופיר

•   ד"ר אלון ברטל

•   פרופ' רועי גלברד

•   ד"ר אלה גליקסון

•   פרופ' איל יניב

•   פרופ' דניאל לוי

•   ד"ר יבגני מוגרמן

•   ד"ר נירה מוניצ'ור

•   פרופ' גיא קפלנסקי

•   ד"ר מתי רחמים

•   ד"ר אפרת שוסט

 

כתובת המערכת:

בית הספר למנהל עסקים, הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

רחוב אנה ומקס ווב, רמת גן, 5290002

 

הגשת מאמרים:

כותבים המעוניינים לפרסם בכתב העת "תיאוריה ופרקטיקה בניהול" מוזמנים לשלוח את מאמריהם לכתובת הדואר האלקטרוני של המערכת: journab@biu.ac.il (עם עותק לכתובת menachem.abudy@biu.ac.il), בהתאם להנחיות הבאות:

  • המאמר יוגש בפורמט וורד (Word) ואורכו לא יעלה על 5,000 מילה (לא כולל הערות שוליים, טבלאות, תרשימים ורשימת מקורות שיצורפו גם הם למאמר). מאמרים ארוכים יותר ישקלו בתיאום מוקדם עם העורכים.
  • המאמר יוגש בפונט 12, ברווח כפול ויכלול מספור העמודים.
  • תקציר המאמר לא יעלה על 150 מילה.
  • רשימת המקורות/ההפניות המצורפת למאמר תכתב על פי כללי ה-   APA(גרסה 7).
  • המאמר יוגש בגרסה אנונימית, ללא שמות הכותבים או כל פרט מזהה אחר במסמך. המגישים מתבקשים לא לכלול במאמר חלק של "תודות" ולהסיר ממאפייני המסמך פרטים מזהים.
  • יחד עם המאמר, מתבקשים המגישים להגיש עמוד נוסף ובו כותרת המאמר, התקציר, פרטי הכותבים ושיוכם (האקדמי ו/או העסקי) וכן פרטי התקשרות וחלק "תודות" (במידה וקיים).
  • הגשה ראשונה של המאמר תתקבל בכל פורמט שנוח לכותבים להגישו (בכפוף לאמור לעיל). עם זאת, עם קבלת המאמר לפרסום כותביו יתבקשו להתאימו לתבנית ה word של כתב העת. תבנית זו תשלח לכותבים כאשר לדעת העורכים המטפלים למאמר סיכוי גבוה להתקבל לפרסום. במצב שכזה, הכותבים מתבקשים להקפיד על כל מאפייני העיצוב כפי הם מוגדרים בתבנית ה word, לרבות אחידות העימוד.
  • ניתן להגיש לכתב העת מאמרים שלא נמצאים בבדיקה לפרסום מקביל בכתב עת אחר בעברית.

המאמרים שיוגשו יטופלו בשלב ראשון על ידי עורכי כתב העת מן התחום המחקרי בו מצוי המאמר. בהתאם לשיקול דעתם, מאמרים שימצאו מתאימים לכתב העת יישלחו לשיפוט חיצוני. מערכת כתב העת שומרת לעצמה את שיקול הדעת לקבל או לדחות מאמרים על סמך שיפוט פנימי ללא העברתם לקוראים חיצוניים. הודעה בדבר קבלת המאמר, דחייתו או בקשות לתיקון יישלחו תוך כ 90 יום מיום ההגשה.