שלחו לחבר

טפסים

תואר שני - כללי
טופס
הצעת תכנית לעבודת המחקר לתואר שני
פנייה לוועדה לתואר שני
טבלת תיקונים להצעת מחקר לתזה
טופס לשינוי מעמד
טופס בקשה לחידוש לימודים
טופס בקשה להגשת עבודה באיחור
טופס בקשה לבחינות במועד מיוחד
תואר שלישי
טופס
בקשה להתקבל כתלמיד ללימודי תואר שלישי
תוכניות לימודים - תואר שני
טופס
מימון
תוכנית לימודים למתחילי תשפ"ב - ניהול
תוכנית לימודים מתחילי תשפ"ב - מערכות מידע
תוכנית לימודים מתחילי תשפ"ב - שיווק