מאגרי מידע בתחום

כניסה למאגרי המידע

הכניסה למאגרי המידע אפשרית למשתמשי בר-אילן מורשים בלבד, ומחייבת הזדהות בחלון של מערכת ה- Single Sign On  שיפתח עם הלחיצה על שם המאגר.

סטודנטים מזדהים ע"י שם המשתמש, מספר תעודת זהות מלא 9 ספרות, והסיסמא כמו במערכת ה- Moodle.

סגל אקדמי מזדהים ע"י שם המשתמש, מספר תעודת זהות מלא 9 ספרות, והסיסמא כמו  בדואר ה- Exchange.