תהליך ההרשמה

פתיחת ההרשמה: 29 בינואר 2023 סיום ההרשמה - סוף יוני 2023. ייתכן ותהיה הארכה במועד זה.

תאריך אחרון לבחינת ה-GMAT - סוף יוני 2023. מועמדים שזקוקים לזמן נוסף יפנו אל מזכירות בית הספר. דרושה בדיקה נקודתית בכל מקרה ומקרה.

מבחן ה-GMAT הינו מבחן חיצוני ואינו נערך ע"י ביה"ס למינהל עסקים.
פתיחת שנת הלימודים: יום רביעי, ג' חשון תשפ"ד, 18.10.2023

אין הרשמה לסמסטר ב'!

את הרישום ותשלום דמי הפנייה ניתן לבצע דרך אתר בר אילן

באתר בית הספר לתארים מתקדמים ניתן למצוא את מחירי ההרשמה. יש להקפיד על בדיקת התעריפים.

דמי הפנייה אינם מוחזרים, גם אם המועמד לא התקבל ללימודים או ביטל את הרשמתו.

 

איך נרשמים?

על המועמדים למלא את טופסי ההרשמה באתר בר אילן. כחלק מהליך הגשת המועמדות יש להעלות לאתר ההרשמה את המסמכים הנדרשים.

  1.   אישור הזכאות לתואר ראשון. נא להקפיד על חתימה וחותמת המוסד על אישור זה.
  2. דו"ח הציונים הכולל את כל שנות הלימודים לתואר הראשון וממוצע הציונים הסופי. יש להקפיד על חתימה וחותמת המוסד על כל אחד ואחד מהעמודים. על כל בעלי תואר B.Ed. לצרף גיליון ציונים של כל ארבע שנות לימודיהם, כולל לימודי הסמינר והמכללה.
    אם הנך בשנת הלימודים האחרונה לתואר, יש לצרף אישור מהמוסד עם פירוט הקורסים החסרים לצורך התואר. גם על אישור זה חייבת להופיע חותמת וחתימת המוסד.
  3.  מסמכים על לימודים נוספים: מועמדים שלמדו לתואר שני, לימודי תואר ראשון נוסף או לימודי תעודה יצרפו העתק מקורי (או צילום מאושר) של דו"ח הציונים ושל אישור הזכאות (אם קיים).
  4.  צילום העמוד בתעודת הזהות הכולל שם ומספר הזהות
  5.  מי שנדרש לכך, העתק ציון הבגרות במתמטיקה
  6.  אישור על בחינת הGMAT
  7.  מומלץ מאד לצרף גם קורות חיים.

מועמדים בוגרי בר-אילן פטורים מלצרף את מסמכים 1-4 (לגבי לימודיהם בבר-אילן).

מי שלא הצליח להעלות לאתר חלק מהמסמכים או את כולם, מתבקש לשלוח אותם במייל לכתובת המדור לתואר שני ma.office@biu.ac.il

הדרישות האקדמיות המפורטות תתפרסמנה באתר מערכת השעות, בידיעון הפקולטה למדעי החברה לקראת שנת הלימודים התשפ"ד.

תשובות בדבר קבלה או אי קבלה נשלחות למועמדים  דרך כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה על ידי המועמד בשלב הגשת מועמדותו. לכן חשוב מאד למלא כתובת דואר אלקטרוני זמינה ומעודכנת.
 כמו כן ניתן לבררם במערכת האינ-בר, דרך לשונית "מועמד" ואז "הרשמה וקבלה". הכניסה למערכת האינ-בר היא באמצעות מספר תעודת זהות וקוד אישי. לבירורים לגבי קוד אישי ניתן לפנות למרכז שירות וגיוסתשובות על סטטוס קבלה אינן נמסרות בטלפון!

 

לפניות ולבירורים - המדור לתואר שני ומחלקת שכר לימוד:

טלפון
03-5318524 או 03-5318572
פקס
03-7384005
דואר אלקטרוני

ma.office@biu.ac.il

ניתן גם לפנות דרך טופס הפנייה

קבלת קהל

ימי ראשון, שלישי וחמישי בשעות 10:00 עד 12:00
ניתן להגיע לייעוץ פרונאטלי או לשעות הקבלה בזום

שכר לימוד - יצירת קשר
לפרטים
פקס - שכר לימוד
03-7384075
טופס פנייה  - שכר לימוד
ראו טופס פנייה באתר