תהליך ההרשמה

פתיחת ההרשמה: 11 בפברואר 2024. סיום ההרשמה - 31.07.24. ייתכן ותהיה הארכה במועד זה.

תאריך אחרון לבחינת ה-GMAT - סוף יולי 2024. מועמדים שזקוקים לזמן נוסף יפנו אל מזכירות בית הספר. דרושה בדיקה נקודתית בכל מקרה ומקרה.

מבחן ה-GMAT הינו מבחן חיצוני ואינו נערך ע"י ביה"ס למינהל עסקים.
פתיחת שנת הלימודים: יום ראשון, כ"ה תשרי תשפ"ה, 30.10.2024

אין הרשמה לסמסטר ב'!

את הרישום ותשלום דמי הפנייה ניתן לבצע דרך אתר בר אילן

למידע לגבי מועדים והליך ההרשמה

דמי הפנייה אינם מוחזרים, גם אם המועמד לא התקבל ללימודים או ביטל את הרשמתו.

 

איך נרשמים?

יש להירשם דרך אתר ההרשמה באתר בר אילן. כחלק מהליך הגשת המועמדות יש להעלות לאתר ההרשמה את המסמכים הנדרשים.

 1.   אישור הזכאות לתואר ראשון. נא להקפיד על חתימה וחותמת המוסד על אישור זה.
 2. דו"ח הציונים הכולל את כל שנות הלימודים לתואר הראשון וממוצע הציונים הסופי. יש להקפיד על חתימה וחותמת המוסד על כל אחד ואחד מהעמודים. 
  בוגרי B.Ed נדרשים לצרף גיליון ציונים של כל ארבע שנות לימודיהם, כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודת ההוראה ושל ה- B.Ed.:
  בוגרי אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים בחו"ל נדרשים להמציא
  • דיפלומות וגיליונות ציונים בשפה האנגלית שהופקו על ידי מוסד הלימודים.
  • מדרג הציונים הנהוג במוסד בו נלמדו התארים הקודמים.
  • אם אין בידי המועמדים מסמכים בשפה האנגלית עליהם להציג את המסמכים בשפת המקור מלווים בתרגום לאנגלית בצרוף אישור נוטריון על נכונות התרגום. 
    
 3. מועמדים בשנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון יצרפו אישור מהמוסד בו הם לומדים, הכולל את פירוט הקורסים החסרים להשלמת התואר. כמו כן עליהם להגיש גיליון ציונים הכולל ממוצע ציונים עדכני למועד הגשת הבקשה.
 4.  מסמכים על לימודים נוספים: מועמדים שלמדו לתואר שני, לימודי תואר ראשון נוסף או לימודי תעודה יצרפו העתק מקורי (או צילום מאושר) של דו"ח הציונים ושל אישור הזכאות (אם קיים).
 5.  צילום העמוד בתעודת הזהות הכולל שם ומספר הזהות
 6.  מי שנדרש לכך, העתק ציון הבגרות במתמטיקה
 7.  אישור על בחינת הGMAT
 8.  מומלץ מאד לצרף גם קורות חיים.

מועמדים בוגרי בר-אילן פטורים מלצרף את מסמכים 1-4 (לגבי לימודיהם בבר-אילן).

מי שלא הצליח להעלות לאתר חלק מהמסמכים או את כולם, מתבקש לשלוח אותם במייל לכתובת המדור לתואר שני ma.office@biu.ac.il

הדרישות האקדמיות המפורטות תתפרסמנה באתר מערכת השעות, בידיעון הפקולטה למדעי החברה לקראת שנת הלימודים התשפ"ה.

תשובות בדבר קבלה או אי קבלה נשלחות למועמדים  דרך כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה על ידי המועמד בשלב הגשת מועמדותו. לכן חשוב מאד למלא כתובת דואר אלקטרוני זמינה ומעודכנת.
 כמו כן ניתן לבררם במערכת האינ-בר, דרך לשונית "מועמד" ואז "הרשמה וקבלה". הכניסה למערכת האינ-בר היא באמצעות מספר תעודת זהות וקוד אישי. לבירורים לגבי קוד אישי ניתן לפנות למרכז שירות וגיוסתשובות על סטטוס קבלה אינן נמסרות בטלפון!

 

לפניות ולבירורים - המדור לתואר שני ומחלקת שכר לימוד:

טלפון
03-5318524 או 03-5318572
פקס
03-7384005
דואר אלקטרוני

ma.office@biu.ac.il

ניתן גם לפנות דרך טופס הפנייה

קבלת קהל

שעות הקבלה בזום בימי ראשון, שלישי וחמישי בשעות 10:00 עד 12:00

שכר לימוד - יצירת קשר
לפרטים
פקס - שכר לימוד
03-7384075
טופס פנייה  - שכר לימוד
ראו טופס פנייה באתר