תוכנית המנהלים Executive MBA במסלול המומלץ למגזר הציבורי