תוכנית המנהלים Executive MBA - מומלצת למגזר הציבורי