שאלות ותשובות - מועמדים לשנה"ל תשפ"ד

ש: מהו מבנה התוכנית ומהו משך הזמן של התואר?  

ת: התוכנית הדו שנתית נמשכת שנתיים, סמסטר א' וב' בכל שנה, בימי ראשון בשעות 16 עד 21:30 ובימי שישי בשעות 8 עד 13:30.

תוכנית המצטיינים נמשכת 4 סמסטרים רצופים – סמסטר א', סמסטר ב', סמסטר קיץ וסמסטר א' נוסף. כלומר מסתיימת אחרי שנה וסמסטר. הלימודים בנויים מיום אחד באמצע השבוע (ראשון או שלישי, תלוי בהתמחות ובסמסטר) בשעות 16 עד 21:30 ובימי שישי בשעות 8 עד 13:30.

תוכניות הלימודים יתקיימו במתכונת משולבת.

ש: מה כוונתכם בפרסום על מתכונת משולבת? באילו ימים אני לומד/ת בפועל?

ת: לאור התכנון ובכפוף לשינויים אפשריים, הלימודים בבית הספר צפויים להתקיים במתכונת “משולבת”, דהיינו, שילוב של לימודים פרונטליים בקמפוס עם למידה מרחוק.

המשמעות היא שכל קורס יתקיים באופן משולב, כך שחלק מהשיעורים יתקיימו באופן פרונטאלי וחלקם דרך מערכת הזום. אתם לומדים בקמפוס ודרך הזום. בשבוע אחד לומדים את יום באמצע השבוע בקמפוס ואז ביום שישי בזום, ובשבוע שאחריו - לומדים דרך הזום את קורסי אמצע השבוע ואת קורסי יום שישי באופן פרונטאלי בקמפוס.  מתכונת זו תאפשר ריכוז הלימודים הפרונטאליים של לימודי התואר ביום אחד בלבד בכל שבוע. יש לשים לב כי ההרצאות אינן מוקלטות.

למי שחויב בקורס באנגלית, יכול להיות כי קורס האנגלית ידרוש את פתיחתו של יום לימודים נוסף. כך גם למי שיבחר באשכול על ביזמות או בדירקטורים.

הן בתוכנית המצטיינים והן בתוכנית הדו שנתית הלימודים יתקיימו במתכונת משולבת.

ש: האם גם הבחינות יתקיימו בימי הלימוד ובשעות שבהם מתקיימים הקורסים?

ת: לא. מועדי הבחינות בקורסי התואר במנהל עסקים יתקיימו בכלל ימי השבוע, בדרך כלל בשעה 9:00 בבוקר, ולאו דווקא בימי הלימוד. זאת כדי לאפשר פריסה מיטבית של הבחינות, בכפוף לאילוצים הקיימים.

ש: אלו התמחויות קיימות בבית הספר למנהל עסקים? מה ייחודי בהן?

ת: ההתמחויות הקיימות הן מימון, שיווק ופיתוח עסקי, ניהול והתנהגות ארגונית ומערכות מידע. בכל אחת מההתמחויות ישנה אפשרות לבחור באשכול. אשכול משמעו אגד קורסים בתחום ספציפי, המאפשר לסטודנט הבוחר בהם להתמקד בעולם תוכן ספציפי המעניין אותו, ולהרחיב את אופקיו. האשכול אינו מצוין בתעודת התואר. להלן פירוט האשכולות בכל התמחות : מימון (מימון חברות \ניהול השקעות), שיווק ופיתוח עסקי (שיווק דיגיטלי \ יזמות וחדשנות), ניהול והתנהגות ארגונית (ניהול ואסטרטגיה בינ"ל \ניהול פרויקטים\ יזמות וחדשנות), מערכות מידע (ניהול תשתיות וסייבר \ אנליטיקה עסקית/ ניהול פרויקטים). בלימודי התואר ישנו מאמץ לשלב גם גורמים מהתעשייה, כדי להעניק תואר עשיר יותר ומחובר יותר לשטח. מומלץ להיכנס ולצפות בהרצאות ראשי ההתמחויות שבאתר זה

בנוסף קיים אשכול-על - דירקטורים. משמעו של אשכול זה הינה שבתוספת של מספר קורסים (תלוי בהתמחות ובאשכול הספציפי) ניתן להרחיב את הידע בעולם תוכן נוסף. גם אשכול-על זה אינו מופיע בתעודת התואר.

אשכול דירקטורים – כחלק מתוכנית הלימודים, משובץ לכל סטודנט קורס במבוא לדירקטורים. בהתמחות מימון ניתן לבחור בינו ובין הקורס מבוא ליזמות בהתמחויות האחרות - שני הקורסים הינם חלק מתוכנית הלימודים. סטודנט יכול להחליט ולהוסיף קורס או שניים (מימון – קורס אחד. שאר ההתמחויות – שני קורסים נוספים) ולהעשיר את ידיעותיו בתחום הדירקטורים.

ש: אני רוצה ללמוד בהתמחות מסוימת אך לא באשכול מסוים. האם אפשרי לשלב בין האשכולות בהתמחות?

ת: כן, בהחלט. לסטודנט בהתמחות יש אפשרות לבחור באשכול א', באשכול ב' או לקחת בכל משבצת זמן את קורס האשכול שמעניין אותו יותר, כמובן בכפוף לדרישות קדם. דוגמה לדרישת קדם – רק סטודנט שלמד את הקורס יישומי R יוכל ללמוד את הקורס כריית טקסט.

ש: האם אפשר ללמוד שתי התמחויות?

ת: כל סטודנט יכול ללמוד אך ורק בהתמחות אחת. זאת כדי ליצור הכשרה מקצועית ומשמעותית בתחום התמחותו של הסטודנט. עם זאת, האפשרות לבחור באשכול ספציפי או לשלב בין אשכולות, וכן האפשרות להוסיף גם אשכול ביזמות וחדשנות / אשכול דירקטורים, מסייעת לסטודנט להתאים את תוכנית הלימודים לתחומי העניין הייחודיים לו, ולקבל תואר עשיר בתכנים רלוונטיים ומקצועיים, מגוונים ומעמיקים. כמו כן, שימו לב שאשכול ניהול פרויקטים משותף גם למתמחי ניהול וגם למתמחי מערכות מידע.

ש: קיבלתי פטור מקורסי השלמה. האם אני צריך לעשות קורסים אחרים במקומם?

ת: לא. פטור מקורסי השלמה הינו פטור מוחלט. כלומר, סטודנט שלמד בתואר הראשון את קורסי ההשלמה ומקבל עליהם פטור, מתחיל את התואר כפי שהוא, ואינו נדרש להשלים קורסים חלופיים במקום פטורים אלו.

ש: למדתי תואר ראשון בכלכלה/במנהל עסקים/בהנדסת תעשייה וניהול, וישנם קורסים שאתם מלמדים בתואר השני, שכבר למדתי בתואר הראשון. איך מקבלים עליהם פטור? צריך לעשות משהו אחר במקומם?

ת: יחד עם מכתב הקבלה לתואר, מקבל כל סטודנט טבלת קורסים ובה מסומנים הפטורים שלו, וזאת על בסיס תקדימים. אם נראה לסטודנט שלא קיבל פטור על קורס אותו כבר למד, הוא יכול לשלוח אל מזכירות הסטודנטים בקשה מסודרת – מאילו קורסים הוא מבקש להיות פטור, סילבוס הקורסים שעל בסיסם הוא מבקש את הפטור וכן הציון שקיבל בקורסים אלו.

סטודנט שקיבל פטור מקורס (מראש או לאחר הגשת בקשה) חייב להמירו בקורס אחר במקומו, להשלמת מכסת נקודות הזכות לתואר. קורס זה יכול להיות קורס שיועד מראש להיות כקורס חלופי לפטור, או קורס של התמחות אחרת שהוא עומד בדרישות הקדם שלו. כמו כן, גם קורסי אשכול העל ביזמות וחדשנות וכן בדירקטורים יכולים להוות קורסים חלופיים לפטור.

ש: שמעתי שבבר אילן צריך לעשות קורסים ביהדות ובאנגלית. האם זה נכון?

ת: חובות יהדות ואנגלית מוגדרים בגדר "חובות נוספים". לגבי חובת אנגלית – כל מי שלמד בתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר וביצע קורס באנגלית במסגרת המוסד וקיבל בו ציון עובר, יוזן לו למערכת תחת חובת אנגלית - "אין חיוב אנגלית". זאת רק לגבי מי שבמסלול ללא תזה. לגבי מי שעבר למסלול עם תזה, מי שאינו פטור על פי קריטריוני היחידה לאנגלית כשפה זרה, מחויב לבצע מבחן פטור – ועל פיו מקבל את הפטור או מדורג לאחת משלוש רמות של קורס. להלן מידע כללי לגבי דרישות האנגלית למי שמחויב בהן. יהדות (בוגר בר אילן  מחויב ב4 נקודות זכות, שהן 2 שעות שנתיות. בוגרי מוסדות אחרים מחויבים ב8 נקודות זכות שהן ארבע שעות שנתיות). לצורך בקשת פטורים מחובת יהדות, יש להגיש את הבקשה דרך אתר האינבר, פניות מינהליות. את חובות היהדות והאנגלית יש לסיים עד לתום לימודי התואר. לשאלות בנושאים אלו מומלץ לפנות ליחידות הרלוונטיות. אנגלית – היחידה לאנגלית כשפה זרה. יהדות – היחידה ללימודי יסוד ביהדות.

ש: כמה עולה לי התואר?

ת: שכר לימוד לתואר שני הינו שכר לימוד הנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה. נכון לתשפ"ד הסכום עומד על כ-30 אלף שקלים לתואר כולו, לא כולל השלמות וכן לא כולל תשלום על קורס באנגלית. תוכנית המצטיינים יקרה מעט יותר כיוון שקיימת תקורה על קורסי הקיץ. מי שלוקח את קורסי אשכול היזמות והחדשנות או הדירקטורים כקורסים נוספים לתואר (ולא כחלופיים לפטור) יחויב בתשלום נוסף. גם קורס אנגלית כרוך בתשלום נוסף. לפרטים נוספים ומדויקים יותר על שכר הלימוד, מומלץ לפנות ישירות למחלקת שכר לימוד ולברר מולם. ליצירת קשר עם שכר לימוד.

ש: האם קיימות מלגות לתואר?

ת: ככלל, בתואר שני וועדת המלגות מעניקה מלגות בדרך כלל אך ורק לסטודנטים במסלול עם תזה. עם זאת, כדאי בכל מקרה לפנות אל וועדת המלגות האוניברסיטאית ולבדוק למולה את האפשרויות הקיימות.

ש: האם קיים תואר עם תזה במנהל עסקים?

ת: כל הסטודנטים מתקבלים לתואר שני במנהל עסקים למסלול ללא תזה. סטודנט המעוניין בתזה צריך למצוא לעצמו נושא ומנחה המוכן להנחותו בנושא זה. לרוב, יומלץ לסטודנט לכתוב סמינריון בתחום התמחותו, ואז – בתיאום עם המנחה ועל בסיס המלצתו – להמשיך מכאן לעבודת תזה. סטודנט במסלול עם תזה מוותר על שניים או שלושה מקורסי התואר, אולם גם זאת בתיאום למול המנחה, כאשר יכול להיות שמנחים שונים באותה התמחות ידרשו מהמונחה קורסים שונים, לאור נושא מחקרו. יכול להיות מצב בו המנחה ימליץ בכל זאת לבצע את כל קורסי התואר, כיוון שהידע הנרכש בקורסים אלו חשוב לכתיבת עבודת המחקר.

ש: התחלתי במגמה אחת ואני רוצה לעבור למגמה אחרת, האם זה אפשרי?

ת: ראשית, מעבר מהתמחות להתמחות תלוי בתנאי הקבלה עמם התקבלת, כמו גם בציונים שאתה מקבל בקורסי ההתמחות אליה רוצים לעבור.

יש לקחת בחשבון שכל התמחות לומדת קורסיםאחרים כבר מסמסטר א', ועל כן מעבר התמחות עלול להאריך את לימודיו של הסטודנט ו/או ליצור מצב בו הוא נדרש לפתוח יום לימודים נוסף באחד הסמסטרים. מכאן שהמעבר הינו אפשרי, כל עוד הציונים בסמסטר א' הינם טובים, כולל ציון מינימלי של 80 בעקרונות המגמה אליה תבקש לעבור, אך בעייתי ביותר. 

מעבר למגמות מערכות מידע או למימון או ממגמות אלו מורכב הרבה יותר, כיוון שהקורסים הנלמדים בסמסטר הראשון שונים לחלוטין מאלו הנלמדים בהתמחויות האחרות. שינוי כזה, אם יתאפשר, ידרוש בוודאות הוספת שנת לימודים שלישית.
ככלל, כדאי להשקיע מחשבה רבה בטרם תחילת לימודי התואר מהי ההתמחות המתאימה ביותר לתחומי העניין שלך ולקריירה העתידית בה תרצו לעסוק.

ש: האם אפשר להאריך את התואר?

ת: התוכנית הינה תוכנית מובנית. עם זאת, יכול להיות מצב בו סטודנט רוצה להאט את הקצב ולא יכול לסיים את לימודיו בתוך שנתיים. במקרה כזה, ניתן להגיש בקשה להאריך את התואר לשנה שלישית. את הבקשה יש להגיש בתחילת סמסטר ב' של שנה ב' בתואר. כדאי לחלק את התואר באופן שוויוני יחסית, כדי לצמצם ככל הניתן את המשמעויות הכלכליות של הארכת התואר. בנושא העלויות הכספיות כדאי ומומלץ יהיה להיוועץ במחלקת שכר לימוד. מבחינת דרישות קדם כדאי יהיה להתייעץ עם מזכירות הסטודנטים.

סטודנט של תוכנית המצטיינים שיחליט שלא ללמוד בסמסטר קיץ, יוכל לעבור וללמוד עם התוכנית הדו שנתית. סטודנט שכזה לא יירשם לקורסי הקיץ. כמו כן, סטודנט של תוכנית המצטיינים שיעבור ללמוד עם התוכנית הדו שנתית, לא יוכל לקבל אישור שלמד בתוכנית מצטייני התואר הראשון.

ש: מה היתרונות שלכם על המתחרים? למה לבחור דווקא בבר אילן?

ת: יתרונה של התוכנית – קורסים ייחודיים כמו "משחק עסקים" תוכנה ייחודית שמאפשרת להשתתף בתחרות בינ"ל, בנוסף היבט אשכולות הקורסים שנותן אפשרות להתמקד יותר , מתן כלים מעשיים וחיבור לתעשייה ועוד. דוגמאות לחיבור לתעשייה – קורס בשיתוף גוגל במסגרת האשכול בשיווק דיגיטלי, הפרקטיקום במימון בתחום מימון החברות – שהוא בעצם סדנה בהובלת מרצים שהינם עובדי חברת גיזה, הקורס יסודות הסייבר – קורס חובה בהתמחות מערכות מידע, שמהווה הכנה לבחינת הסמכה של חברת ISACA , הפרקטיקום במערכות מידע, המכין לבחינת ההסמכה בCRICS (בחינת הסמכה נוספת של ISACA), פרקטיקום PMP ועוד. כמו כן, המרצים שלנו הם אנשי אקדמיה, אך לצד זאת מגיעים מליבת העשייה ומחוברים למתרחש בשוק. קיום של מרכז "ערים חכמות" ושיתוף הפעולה של בית הספר עמו. חווית לימודים איכותית ומהנה, לצד שירות ברמה גבוהה.

ש: מהו פרופיל הלומדים? 

ת: מבחינת פרופיל תעסוקתי – רוב מוחלט של הסטודנטים עובדים משרות מלאות. חלקם מגיעים מתפקידי ניהול זוטרים ואף דרגי ביניים, אולם אין דרישה לניסיון ניהולי לצורך קבלה לתוכנית. לתוכנית עצמה מתקבלים אנשים מיד לאחר התואר הראשון, כמו גם אנשים שחוזרים ללימודים אקדמיים אחרי כמה וכמה שנות עבודה במשק. התוכנית עצמה כמובן מאפשרת ואף מעודדת שילוב של לימודים ועבודה.

ש: השתכנעתי. איך נרשמים?

ת: על המועמד להגיש מועמדותו דרך אתר בר אילן, רישום לתשפ"ד, רישום לתואר שני. יש למלא את טפסי המועמדות באתר בר אילן, ולהעלות לשם את הטפסים אליהם נדרשת. בכל מקרה בו יש ספק המסמכים אכן עלו כראוי, כדאי לשלוח אותם גם במייל למדור לתואר שני בכתובת ma.office@biu.ac.il

כשבועיים לאחר מכן, אם לא קיבלת מהמדור לתואר שני מייל מאשר על קבלת המסמכים, כדאי ליצור איתנו קשר ולוודא שטפסי מועמדותו אכן הגיעו אלינו. אחרי שהמסמכים מגיעים אלינו, במידה ולא צריך לחכות לציון ג'ימט או בגרות במתמטיקה, בית הספר יוציא את המלצתו אל המדור לתואר שני. בתוך כשבועיים - שלושה ממועד זה המדור לתואר שני אמור להוציא את מכתב הקבלה. אז בערך כשלושה שבועות לאחר שקיבלת אישור שטפסי מועמדותך אכן התקבלו – כדאי לעקוב אחר קבלת תשובה במייל לגבי הקבלה. קיבלת מכתב קבלה? הצעד הבא הוא להיכנס לאתר האינ-בר ולשלם את שובר המקדמה. במידה ונתקלת בבעיות לשלם את שובר המקדמה, מומלץ לפנות אל מרכז שירות וגיוס