נוהל אישור מחקר בתת-ועדת האתיקה של ביה"ס למינהל עסקים

שמות חברי הועדה: ד"ר רווה הרוש, ד"ר יבגני מוגרמן, ד"ר נירה מוניצ'ור

 1. כל מחקר הכולל השתתפות של נבדקים אנושיים דרוש באישור של ועדת האתיקה המוסדית (IRB) או של תת-ועדת האתיקה המחלקתית.
 2. מחקר הנעשה על ידי חבר סגל, מורה מן החוץ, דוקטורנט, מסטרנט או סטודנט בבית הספר למנהל עסקים יכול לקבל אישור ועדת האתיקה של בית הספר במקרים הבאים: 
  • אם המחקר כולל נבדקים אנושיים שהינם בגירים בריאים וחופשיים (לא קטינים, חולי נפש או אסירים)
  • אם המחקר כולל איסוף נתונים שגרתי באמצעים סטנדרטיים (סקרים, שאלונים, מבחנים וכו׳)
  • אם המחקר אינו כולל איסוף של פרטים מזהים מהמשתתפים
  • אם למשתתפים במחקר לא נשקף שום סיכון (פיזי, פסיכולוגי או אחר) מהשתתפות במחקר
  • אם המחקר אינו כולל רמיה או הטעיה (או כולל רמיה/הטעיה בצורה שאינה פוגעת במשתתפים)
 3. מחקרים שאינם עומדים באחד מהכללים הנ״ל חייבים אישור מועדת האתיקה האוניברסיטאית. מחקרים אלו יוגשו ראשית לעדת האתיקה של בית הספר (כמפורט להלן) ורק לאחר מכן יופנו לקבל אישור מועדת האתיקה האוניברסיטאית.
 4. סטודנטים לתואר שני/שלישי יקבלו ראשית את אישור המנחה/ים למחקר טרם פנייה לקבלת אישור מועדת האתיקה של בית הספר.
 5. יש לבקש את אישור ועדת האתיקה לפני (ולא לאחר) ביצוע המחקר ואין להתחיל באיסוף הנתונים טרם קבלת האישור באופן רשמי.
 6. בכל שינוי מהותי בפרוטוקל המחקר יש להגיש בקשה לאישור מחדש לועדת האתיקה.
 7. יש להודיע לועדת האתיקה על כל אירוע חריג במהלך המחקר המעלה חשש לפגיעה בנבדקים.
 8. לאחר קבלת האישור החוקר האחראי ו/או המנחה/ים מתחייבים להמשיך ולשמור על כל כללי האתיקה המתחייבים מביצוע מחקר בנבדקים אנושיים ולהתייעץ עם ועדת האתיקה בכל נושא בעניין.
 9. האישור יתקבל מועדת האתיקה בדוא״ל לחוקר האחראי. ועדת האתיקה יכולה גם לפנות לחוקר בבקשה להבהרות או שינויים טרם מתן האישור.

 

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לד"ר רווה הרוש