שאלות נפוצות

 

 

הלימודים בבית הספר למינהל עסקים:

 

ש: מהו משך הלימודים לתואר שני במינהל עסקים בתוכנית הדו שנתית?
ת: תוכנית הלימודים הינה מובנית והלימודים מיועדים לשנתיים. עם זאת, סטודנטים אשר מסיבה כלשהי נזקקים לשנת לימודים שלישית (לדוגמה, סטודנטים במסלול א', עם תיזה), יגישו בסמסטר ב' בשנה ב' בקשה להארכת הלימודים לשנה שלישית, על גבי טופס פניה לועדה לתואר שני של המדור לתואר שני, בבית הספר ללימודים מתקדמים. הבקשה תוגש אל בית הספר למנהל עסקים, לקבלת המלצתנו, ותעבור לאישור הסופי של המדור לתואר שני.

ש: מהם ההבדלים בין ההתמחויות השונות במינהל עסקים ובמה הם מתבטאים?
ת: ישנם קורסים המשותפים לכל ההתמחויות, כדוגמת ניהול השיווק, חשבונאות פיננסית, אסטרטגיה עסקית וכו'. כמו כן, בכל ההתמחויות לומדים הסטודנטים סימולציה במשחק עסקים. ההתמחויות נבדלות זו מזו בקורסי הליבה ההתמחותיים, בסמינריונים  ובפרקטיקום ההתמחותי (וגם כאן, לעיתים יש קבוצות פרקטיקום המשותפות לכמה התמחויות, כמו פרקטיקום ניהול פרויקטים, המיועד לסטודנטים בהתמחויות ניהול ומערכות מידע , שבחרו ללמוד באשכול זה). סטודנט שבחר גם באשכול ביזמות ובחדשנות, יבצע גם פרקטיקום ביזמות (בנוסף לפרקטיקום ההתמחותי או במקומו, תלוי בהתמחות ובאשכול אותו לומד הסטודנט). בתוך כל התמחות קיימים שניים או שלושה אשכולות קורסים לבחירה, כך שגם כאן מתאפשר לסטודנט לבחור בקורסים המעניינים אותו והרלוונטים יותר עבורו.

ש: חויבתי בקורסי השלמה. מה זה אומר?
ת: קורסי ההשלמה הינם קורסי בסיס שמטרתם להביא את הסטודנטים שהתקבלו אלינו מתחומים שונים לרמת ידע שתאפשר את לימודי מינהל העסקים. קורסי ההשלמה הקיימים הם: מבוא לכלכלה מיקרו, מבוא לכלכלה מאקרו, מתמטיקה וסטטיסטיקה. לכל סטודנט מותאמות ההשלמות הנדרשות על פי התחום אותו למד בתואר הראשון. את קורסי ההשלמה חובה לסיים בקיץ שלפני תחילת הלימודים, בממוצע משוקלל של 76 לפחות. קורסי ההשלמה יתקיימו גם במהלך השנה, במקביל לקורסי התואר, אך אנו ממליצים במידת האפשר שלא להתעכב ולבצע את קורסי ההשלמה כבר בקיץ. היקף קורסי ההשלמה: הקורס במתמטיקה הינו שווה ערך ל1.5 ש"ש (שהן 3 שעות סמסטריאליות) הקורסים מבוא לכלכלה מיקרו ומבוא לכלכלה מאקרו הינם שווי ערך ל1 ש"ש כל אחד (שהן שעתיים סמסטריאליות). הקורסים מבוא לכלכלה מיקרו ומבוא לכלכלה מאקרו הינם מתוקשבים. לגבי הקורס במתמטיקה - במהלך השנה הוא מתקיים בסמסטר א' בימי שישי, במתכונת המשולבת שעל פי מתקיימים כלל לימודי התואר. בקיץ, נכון לעכשיו, מתקיים הקורס בזום מלא.
בכל מקרה, עמידה בתנאי קורסי ההשלמה הינה תנאי הכרחי למעבר לשנה ב'. סטודנט שלא יעמוד בממוצע ההשלמות הנדרש עד לתום שנה א' - לא יוכל להמשיך את לימודיו.
סטודנט שחויב בסטטיסטיקה - אין מדובר בקורס השלמה, אלא במבחן פטור. הסטודנט מקבל סילבוס ובו הכוונה לחומר ללימוד עצמי, וניגש לבחינה, בה עליו להוציא ציון "עובר". בחינות הפטור בסטטיסטיקה מתקיימות לפני תחילת שנת הלימודים. יש להירשם אליה דרך מייל מזכירות הסטודנטים

ש: קיבלתי פטורים מקורסים. האם עלי להמירם בקורסים אחרים?
ת: סטודנט שקיבל פטור מקורסי ההשלמה (ר' לעיל) - אינו מבצע קורסים אחרים במקומם. לעומת זאת, סטודנט שקיבל פטור מקורס של התואר השני - חייב להמירו בקורס אחר, מתוך הקורסים שיינתנו על ידי בית הספר. אלו יכולים להיות קורסים ממגמה אחרת, או קורסים רב-תחומיים המוגדרים כקורסים חלופיים לפטור.בתוך הקורסים החלופיים לפטור יהיו גם קורסים מתוקשבים. כמו כן, גם קורסי אשכול היזמות או אשכול דירקטורים יכולים לשמש כקורסים חלופיים לפטור. שימו לב שיש להמיר את הקורסים על פי נקודות הזכות (ולא לפי השעות). 

ש: האם ניתן לקחת קורס בחירה ממגמה אחרת?
ת: סטודנט שלא קיבל פטור מקורסי התואר, אינו לומד קורסי בחירה ממגמה אחרת. עם זאת, סטודנטים שקיבלו פטורים מקורסי התואר, וצריכים לקחת קורסים אחרים במקומם, יוכלו, בכפוף למקום בקורס ולעמידה בדרישות קדם, לקחת קורסי ליבה ממגמה אחרת, כהמרה לקורס עליו קיבלו פטור. כמובן, קורסים אלו צריכים גם להסתדר במערכת השעות. לא תאושרנה חפיפות בין קורסי התואר.

ש: אני חושב על כתיבת תזה. מה עושים?
ת: כל הסטודנטים מתקבלים למסלול ללא תזה. במסלול עם תזה עובר הדגש מלמידת קורסים לעבודת מחקר עצמאית. סטודנט המעוניין בכתיבת תזה - צריך למצוא מנחה מתוך היצע המנחים בהתמחות שלו ולהחליט יחד איתו על נושא למחקרו. לאחר החלטה על הנושא, יעבוד הסטודנט בליווי המנחה על גיבוש הצעת המחקר. אחרי קבלת אישור המנחה על הצעת המחקר, תועבר ההצעה לשיפוט פנימי של מרצה מהסגל, שאינו המנחה, וכן של ראש בית הספר. אחרי קבלת אישור על הצעת המחקר מהשופט ומראש בית הספר, יוכל הסטודנט לבקש מעבר למסלול עם תזה מהמדור לתואר שני. כדי שבכל מקרה יוכל הסטודנט לסיים את לימודיו, אנו דורשים מהסטודנט המעוניין בכתיבת תזה לכתוב סמינריון במגמה, שעל בסיסו יחליט המנחה האם הוא מוכן להנחות את הסטודנט לקראת כתיבת תזה.

ש: כיצד מומלץ לעקוב אחר השלמת החובות במהלך כל התואר?
ת: חשוב מאד לבדוק את עצמכם לאורך התואר שאתם לוקחים מספיק קורסים וכן בוחרים בקורסים המתאימים לתוכנית הלימודים שלכם. ניתן ומומלץ לעשות זאת על פי דף המסלול המופיע בלשונית "תוכניות לימודים", שם מופיעה התוכנית למתחילי תשפ"ד.

ש: מתי חלה תקופת שינויים במערכת ובאיזו דרך אני יכול/ה לשנות את הקורסים?
ת: במהלך הקיץ, לפני תחילת שנת הלימודים, יהיו ימי בניית מערכות, בהם תירשמו לקורסי התואר. יש להירשם לסמסטר א' וב'. לאחר רישום זה, נסגרת מערכת הרישום בפני הסטודנטים. עם זאת, במהלך השנה ישנם שני חלונות זמן נוספים לעריכת שינויים. חלון הזמן הראשון הוא בתחילת סמסטר א' - ובו ניתן לבצע שינויים בכלל הקורסים. חלון הזמן השני הוא בתחילת סמסטר ב' - ובו ניתן לערוך שינויים אך ורק בקורסי סמסטר ב'. השינויים מתבצעים במערכת האינ-בר, בדיוק באותו אופן בו התבצע הרישום. אנא עקבו אחרי לוחות הזמנים לתקופות השינויים, המופיעות במערכת האינ-בר.

ש: מהי משמעות דרישות קדם?
ת: קורס המהווה קורס קדם לקורס/ים אחר/ים - משמעו שיש לבצע אותו בטרם ניתן ללמוד את הקורסים המתקדמים התלויים בו. אין אפשרות לעשות קורס קדם במקביל לקורסים אחרים.

ש: היכן ניתן למצוא מיקום קורס?
ת: ניתן לראות רק מיקום קורס אליו הסטודנט רשום. זה מופיע באתר האינ-בר, תחת מערכת שעות

ש: איך מחשבים את נקודות הזכות לתואר?
ת: קורסי ההשלמה, יהדות ואנגלית אינם נמנים במניין הנקודות לתואר. בהתמחויות שיווק, ניהול ומערכות מידע - כל קורס בתואר שווה 2 נקודת זכות (גם אם הוא כולל תרגול של שעה או שעתיים), מלבד סמינריון במגמה- שנערך לאורך כל השנה ושווה 4 נקודות זכות. למתמחי מימון - הקורסים השקעות בניירות ערך, אקונומטריקה פיננסית, כלכלה, מימון ושוקי הון בינלאומיים, אופציות וחוזים עתידיים, מימון חברות מתקדם ואגרות חוב ונגזרותיהן מתקיימים לאורך שלוש שעות סמסטריאליות ושווים כל אחד 3 נקודות זכות, וכמובן הסמינריון שהינו שווה ערך ל4 נקודות זכות, שכן מתקיים לאורך כל השנה.

ש: האם ניתן לעבור מגמה במהלך הלימודים?
ת: תוכנית הלימודים הינה מובנית, ועל כן כל מגמה לומדת בכיתה משלה ובסדר של קורסים משלה. בשל כך, מעבר ממגמה ללמגמה תוך כדי התואר עלול להיות כמעט בלתי אפשרי ולעכב את מועד סיום לימודיו של הסטודנט. להתייעצות נקודתית לגבי מעבר התמחות אחרי סמסטר, ניתן לפנות אל קרן או ענת ולבדוק למולן. מעבר התמחות דורש קודם כל עמידה בדרישות הקבלה להתמחות אליה אתם רוצים לעבור, וכן ציון מינימלי של 80 בעקרונות ההתמחות אליה רוצים לעבור. ראש התמחות יכול לדרוש גם תנאים נוספים לצורך אישור המעבר.

ש: נדרשתי לעבודה עם תוכנת SPSS לצורך אחד הקורסים. איך עושים זאת?
ת: להלן הסברים לעבודה עם תוכנת SPSS מתוך שרת האוניברסיטה.

ש: סיימתי חובותיי לתואר (למיטב ידיעתי). מה עושים?
ת: אחרי קבלת כל הציונים בתואר, יש למלא טופס בקשה באתר האינ-בר, לשונית "פניות מינהליות", ואז בקשה לסיום תואר. לאחר שליחת הבקשה - מומלץ לפנות אל מחלקת שכר לימוד ולוודא את הסדרת החובות הכספיים, אם ישנם כאלו. במקביל להגשת הבקשה, פנו אל מזכירות בית הספר ובקשו בדיקת תיק. אישור הזכאות יישלח אליכם במייל כחודש לאחר העברת הבקשה ממחלקת שכר לימוד אל משרד הרשם.

ש: הורדת קורסים עודפים לתואר מחישוב הממוצע - כיצד?
ת: סטודנט המגלה עם סיום התואר כי לקח קורס/ים עודפים ורוצה שלא יחושבו בממוצע ציוניו יכול לבקש שקורסים אלו לא יחושבו בממוצע ציוניו לתואר. יש למלא בקשה זו בד בבד עם הגשת הבקשה לסיום תואר, כפי שהוסבר בסעיף הקודם.

 

יצירת קשר עם בית הספר:

 

ש: כיצד שומרים על קשר עם בית הספר במהלך הלימודים?
ת: במהלך לימודיכם, יש צורך לעדכן אתכם בהודעות רבות ושונות, הרלוונטיות להיבטים שונים של לימודיכם. כדי לא לפספס הודעות חשובות, חיוני לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות באתר בית הספר . כמו כן, נשלחות הודעות גם לכתובת המייל המוזנת במערכות האוניברסיטה, ולכן חשוב להקפיד על עדכון כתובת המייל. 
לתשומת לבכם:  חיוני שתעקבו אחר המידע המופיע באתרים וכן אחר המידע הנשלח למיילים והמופיע באתר הקורסים המתוקשבים (אתר המודול).

ש: כיצד אני יכול/ה ליצור קשר עם המרצים?
ת: לכל מרצה ישנן שעות קבלת קהל. בשעות אלו, לעיתים בתיאום מראש, ניתן לפנות אל המרצה בשאלות שונות הנוגעות לקורס/ים שנלמד/ים אצלו. כמו כן, ניתן לפנות אל המרצים גם לטלפון שבחדרם. אופציה אחרת היא שליחת מייל אל המרצה. את פרטי המרצים ניתן למצוא באתר בית הספר למינהל עסקים, תחת "סגל"- סגל אקדמי או מורים מן החוץ.

ש: באילו דרכים ניתן ליצור קשר עם מזכירות הסטודנטים?
ת: בכל שאלה, בעיה או התלבטות, הנכם מוזמנים כמובן ליצור עמנו קשר, ונשמח לעמוד לרשותכם (ענת או קרן). ניתן להשיג אותנו:

  • בטלפון 03-5318899 שלוחה 1 בשעות המענה הטלפוני, ימי ראשון, שלישי וחמישי בשעות 12:30 עד 14:00 וימי שני ורביעי בשעות 9:00 עד 10:30.
  • בכתובת המייל של מזכירות הסטודנטים: bschool.student@biu.ac.il 
  • בשעות הקבלה בזום, בימי ראשון, שלישי וחמישי בשעות 10 עד 12. 

אנו יושבים בבניין כלכלה (504) בקומה 1 בחדר 119.

 

בחינות וציונים:

 

ש: מהו מועד מיוחד, אילו סוגים של מועד מיוחד קיימים, ומי זכאי להם?
פרטים על מועד מיוחד ניתן לקבל באתר מדור הבחינות. טופס בקשה למועד מיוחד.

ש: מהו ציון עובר בקורס?
ת: ציון עובר בקורס הוא ציון של 60. במרבית המקרים יש חובה לעבור את הבחינה, כתנאי למעבר הקורס.

ש: מהם ימי המבחן ושעותיהם?
ת: יש לשים לב כי מועדי הבחינות בקורסים אינם זהים למועדי הלימודים. זאת עקב מורכבות הרכבת לוח הבחינות וכן מספר הבחינות המצומצם יחסית המתקיים ביום שישי. כלומר, למען הסר ספק, ימי הבחינות יכולים להיות בכל יום מימי השבוע, ולא יתקיימו דווקא בימי ראשון/שלישי ושישי. לגבי השעה בה מתקיימות הבחינות - אנו משתדלים בדרך כלל לקבוע את הבחינות בשעה 9:00, ולא בשעות 12:30 או 16:00, וזאת כדי לאפשר לסטודנטים לסיים את הבחינה ולהמשיך ליום עבודה. עם זאת, יכול להיות שיהיו בחינות שייקבעו לשעה 12:30 או 16:00.

ש: האם יש דרישות לציונים מיוחדים בקורסים מסוימים?
ת: כל סטודנט חייב לקבל ציון של 80 בעקרונות של המגמה שלו (לדוג': מי שמתמחה במימון, חייב לקבל ציון של 80 בקורס מימון חברות, כדי שיוכל להמשיך במגמה זו). סטודנטים המתמחים במערכות מידע - מי מהם שמבצע אשכול באנליטיקה עסקית - נדרש לציון 80 בכריית נתונים וגילוי ידע. מי שמתמחה באשכול ניהול תשתיות וסייבר - נדרש לציון 80 בקורס יסודות הסייבר. מי שמתמחה באשכול ניהול פרויקטים - נדרש לציון 80 בקורס ניהול פרויקטים. מי שאינו מתמחה באשכול מסוים, נדרש לציון 80 באחד מקורסים אלו. כמו כן, בקורסי ההשלמה חייב סטודנט להשיג ממוצע משוקלל של 76, כאמור.

ש: מהו ציון ט.נ. ומהי משמעותו? למי פונים כדי לתקנו?
ת: ט.נ = ציון טרם נקבע. סימון כזה מופיע כאשר יש ציון בבחינה, אך חסר ציון מטלה כלשהי בקורס שהציון בו מורכב ממספר מרכיבים ולא רק ממרכיב הבחינה. במקרה כזה - יש לבדוק באתר האינבר בפירוט המטלות מהו מרכיב הציון החסר, ובמידה והוגש/בוצע, יש לפנות אל המרצה לבירור מדוע חסר מרכיב זה.

ש: מה עושים במקרה שישנן בחינות חופפות ביום ובשעה?
ת: במקרה שיש לסטודנט שתי בחינות המתקיימות באותו יום ובאותה שעה, והסטודנט רוצה לבצע את שתי הבחינות, יכול הסטודנט להירשם במדור בחינות לביצוע הבחינות זו לאחר זו. גם בקשה זו מוגשת דרך אתר האינ-בר.

ש: ציוני הבחינה בקורס מופיעים לשאר הסטודנטים ולי לא. מה עושים?
ת: ראשית, חשוב לוודא שאכן לשאר הסטודנטים יש ציוני מבחן. שנית, יש לבדוק בפירוט מטלות הקורס שהציון החסר הוא אכן ציון הבחינה ולא ציון מטלה אחרת. אם אכן חסר ציון המבחן - יש לפנות לצורך בירור אל מדור בחינות. מספרי הטלפון שלהם: 03-5318538, 03-5318573, 03-5317859.

 

חובות יהדות ואנגלית:

 

ש: קורסי יהדות - מהן חובותיי?
ת: את קורסי היהדות ניתן לקחת בכל שלב של התואר. לצד הקורסים הפרונטאליים, יש גם מספר קורסים המוצעים בדרך של למידה באמצעות האינטרנט. ליצירת קשר עם היחידה ללימודי יסוד ביהדות

ש: חובת אנגלית
ת: סטודנט במסלול ללא תזה, שלמד קורס באנגלית במסגרת תואר ראשון וקיבל ציון עובר - לא אמורה להיות לו חובת אנגלית. אנא וודאו שמופיע לכם במערכת במסך הרישום למעלה לצד המילים רמתך באנגלית הכיתוב "ללא חיוב אנגלית". אם יש איזושהי בעיה, יש לטפל בה למול היחידה לאנגלית כשפה זרה. מי שעובר למסלול עם תזה - עליו לעמוד בחובת אנגלית על פי קריטריוני היחידה לאנגלית כשפה זרה. ניתן לפנות טלפונית במספרים: 03-5318636 או 03-5318237 או דרך טופס הפנייה 

 

התנהלות מול משרדים ומדורים אחרים:

 

ש: מהן זכויותיי כסטודנט המשרת במילואים?
ת: לסטודנט המשרת במילואים יש הטבות והקלות במגוון תחומים. לפיכך, חשוב מאד להתעדכן בזכויותיכם כסטודנטים המשרתים במילואים כפי שמופיעות בתקנון הסטודנטים המשרתים במילואים באתר דיקנאט הסטודנטים

ש: למי לפנות בנושאים מינהלתיים שונים שאינם נוגעים ישירות לבית הספר?
ת: לצורך כך משמש מרכז שירות וגיוס. ניתן לפנות אליו בכל הנוגע לעניינים ביורוקראטיים שונים: קבלת שוברי תשלום, הנפקת אישורים, עדכון פרטים אישיים וכדומה. מספר הטלפון של המרכז הוא *9392. ליצירת קשר

ש: מלגות והלוואות - למי פונים?
ת: בכל הנוגע למלגות ולהלוואות, מומלץ לפנות למדור מלגות כמו כן, ניתן לבדוק גם מול דיקנאט הסטודנטים.

ש: ספריות באוניברסיטה
ת: מידע על הספריות באוניברסיטה ניתן למצוא מערך הספריות

ש: למי עליי לפנות בכל הנוגע לתשלום שכר הלימוד?
ת: לקבלת שוברי תשלום ניתן לפנות גם למוקד הסטודנטים (ר' להלן). בכל שאלה או בירור הקשורים לתשלומי שכר הלימוד - כדאי לפנות אל מחלקת שכר לימוד באתר שכר הלימוד דרך עמוד צור קשר של שכר לימוד