שאלות נפוצות

 

 

הלימודים בבית הספר למינהל עסקים:

 

ש: מהו משך הלימודים לתואר שני במינהל עסקים?
ת: תוכנית הלימודים הינה מובנית והלימודים מיועדים לשנתיים. עם זאת, סטודנטים אשר מסיבה כלשהי נזקקים לשנת לימודים שלישית (לדוגמה, סטודנטים במסלול א', עם תיזה), יגישו במרץ של שנה ב' בקשה להארכת הלימודים לשנה שלישית, על גבי טופס פניה למדור לתואר שני. הבקשה תוגש אל בית הספר, לקבלת המלצתו, ותעבור לאישור הסופי של המדור לתואר שני.

ש: מהם ההבדלים בין ההתמחויות השונות במינהל עסקים ובמה הם מתבטאים?
ת: ההתמחויות אחידות בקורסי החובה הבסיסיים (מלבד הקורס שיטות מחקר במימון, כחלופה לקורס מחקר וניתוח כמותי בשאר ההתמחויות ובמבוא ליזמות - שאינו מהווה קורס חובה בהתמחות מימון, ומי שרוצה לבצע את התמחות-העל ביזמות צריך להוסיפו למערכת כקורס אקסטרה או כקורס במקום פטור). כמו כן, בכל ההתמחויות לומדים הסטודנטים סימולציה במשחק עסקים. ההתמחויות נבדלות זו מזו בקורסי ההתמחות, בסמינריונים בהתמחות ובפרקטיקום ההתמחותי. בהתמחות ניהול והתנהגות ארגונית אין פרקטיקום התמחותי ובמקומו מתקיים בהתמחות זו סמינריון באסטרטגיה עסקית. סטודנט שבחר גם בהתמחות-העל ביזמות, ממיר את הפרקטיקום ההתמחותי/סמינר באסטרטגיה עסקית - בפרקטיקום ביזמות

ש: חויבתי בקורסי השלמה. מה זה אומר?
ת: קורסי ההשלמה הינם קורסי בסיס שמטרתם להביא את הסטודנטים שהתקבלו אלינו מתחומים שונים לרמת ידע שתאפשר את לימודי מינהל העסקים. קורסי ההשלמה הקיימים הם: מבוא לכלכלה מיקרו, מבוא לכלכלה מאקרו, מתמטיקה וסטטיסטיקה. לכל סטודנט מותאמות ההשלמות הנדרשות על פי התחום אותו למד בתואר הראשון. את קורסי ההשלמה חובה לסיים בקיץ שלפני תחילת הלימודים, בממוצע משוקלל של 76 לפחות. קורסי ההשלמה יתקיימו גם במהלך השנה, במקביל לקורסי התואר, אך אנו ממליצים במידת האפשר שלא להתעכב. בכל מקרה, עמידה בתנאי קורסי ההשלמה הינה תנאי הכרחי למעבר לשנה ב'. סטודנט שלא יעמוד בממוצע ההשלמות הנדרש - לא יוכל להמשיך את לימודיו. סטודנט שחויב בסטטיסטיקה - אין מדובר בקורס השלמה, אלא במבחן פטור. הסטודנט מקבל סילבוס ובו הכוונה לחומר ללימוד עצמי, וניגש לבחינה, בה עליו להוציא ציון "עובר". בחינות הפטור בסטטיסטיקה מתקיימות לפני תחילת שנת הלימודים.

ש: קיבלתי פטורים מקורסים. האם עלי להמירם בקורסים אחרים?
ת: סטודנט שקיבל פטור מקורסי ההשלמה (ר' לעיל) - אינו מבצע קורסים אחרים במקומם. לעומת זאת, סטודנט שקיבל פטור מקורס של התואר השני - חייב להמירו בקורס אחר, מתוך הקורסים שיינתנו על ידי בית הספר. אלו יכולים להיות קורסים מהתמחות אחרת, או קורסים רב-תחומיים המוגדרים כקורסי המרה במקום פטור. כמו כן, גם קורסי התמחות-העל ביזמות יכולים לשמש כקורסים חלופיים לפטור לסטודנטים המבצעים התמחות-על זו.

ש: האם ניתן לקחת קורס בחירה מהתמחות אחרת?
ת: סטודנט שלא קיבל פטור מקורסי התואר, אינו לומד קורסי בחירה מהתמחות אחרת. עם זאת, סטודנטים שקיבלו פטורים מקורסי התואר, וצריכים לקחת קורסים אחרים במקומם, יוכלו, בכפוף למקום בקורס ולעמידה בדרישות קדם, לקחת קורסי התמחות של התמחות אחרת, כהמרה לקורס עליו קיבלו פטור.

ש: אני חושב על כתיבת תזה. מה עושים?
ת: כל הסטודנטים מתקבלים למסלול ללא תזה. במסלול עם תזה עובר הדגש מלמידת קורסים לעבודת מחקר עצמאית. סטודנט המעוניין בכתיבת תזה - צריך למצוא מנחה מתוך היצע המנחים בהתמחות שלו ולהחליט יחד איתו על נושא למחקרו. לאחר החלטה על הנושא, יעבוד הסטודנט בליווי המנחה על גיבוש הצעת המחקר. אחרי קבלת אישור המנחה על הצעת המחקר, תועבר העבודה לשיפוט פנימי. אחרי קבלת אישור מהשופט ומראש בית הספר, יוכל הסטודנט לבקש מעבר למסלול עם תזה מהמדור לתואר שני. בהתמחות מערכות מידע נדרש מהסטודנט המעוניין בכתיבת תזה לכתוב סמינריון התמחותי, שעל בסיסו יחליט המנחה האם הוא מוכן להנחות את הסטודנט לקראת כתיבת תזה.

ש: כיצד מומלץ לעקוב אחר השלמת החובות במהלך כל התואר?
ת: חשוב מאד לבדוק את עצמכם לאורך התואר שאתם לוקחים מספיק קורסים וכן בוחרים בקורסים המתאימים לתוכנית הלימודים שלכם. לשם כך, על הסטודנט מוטל לקרוא היטב את המבוא לידיעון הקורסים

ש: האם מתקיימים קורסי קיץ ומהו אופי הקורסים המתקיימים בקיץ?
ת: בקיץ שלפני תחילת הלימודים יתקיימו, כאמור, קורסי הקיץ וזאת בשני מחזורים, בדרך כלל בני שבעה שבועות. שאר תוכנית הלימודים בנויה בסמסטרי א' וב' ולא בקיץ

ש: מתי חלה תקופת שינויים במערכת ובאיזו דרך אני יכול/ה לשנות את הקורסים?
ת: לאחר הרישום לקורסי סמסטר א' וב', המתקיים בקיץ, נסגרת מערכת הרישום בפני הסטודנטים. עם זאת, במהלך השנה ישנם שני חלונות זמן נוספים לעריכת שינויים. חלון הזמן הראשון הוא בתחילת סמסטר א' - ובו ניתן לבצע שינויים בכלל הקורסים. חלון הזמן השני הוא בתחילת סמסטר ב' - ובו ניתן לערוך שינויים אך ורק בקורסי סמסטר ב'. השינויים מתבצעים במערכת הפריא"ל האינטרנטית, בדיוק באותו אופן בו התבצע הרישום. ימי השינויים מתקיימים בדרך כלל בסוף השבוע הראשון ותחילת השבוע השני של הסמסטר.

ש: מהי משמעות דרישות קדם?
ת: קורס המהווה קורס קדם לקורס/ים אחר/ים - משמעו שיש לבצע אותו בטרם ניתן ללמוד את הקורסים המתקדמים התלויים בו. אין אפשרות לעשות קורס קדם במקביל לקורסים אחרים.

ש: היכן ניתן למצוא מיקום קורס?
ת: אם הסטודנט רשום לקורס זה - הוא יכול למצוא אותו תחת מידע אישי לסטודנט, בקטגוריית מערכת שעות - שם מופיעה לו מערכת השעות שלו ובה גם מיקומי הקורסים. אם הסטודנט אינו רשום לקורס, ניתן למצוא מיקומו של כל קורס תחת "מועד קורס ומיקומו" באתר בר אילן (ובקישור מתוך אתר בית הספר), על ידי הקלדת קוד קורס.

ש: איך מחשבים את נקודות הזכות לתואר?
ת: קורסי ההשלמה, יהדות ואנגלית אינם נמנים במניין הנקודות לתואר. כל קורס בתואר שווה נקודת זכות אחת בלבד (גם אם הוא כולל תרגול של שעה או שעתיים), מלבד סמינריון בהתמחות - שנערך לאורך כל השנה ושווה שתי נקודות זכות. למתמחי מימון - הקורסים בחירת תיק השקעות וניהול פיננסי מתקיימים לאורך שלוש שעות סמסטריאליות ושווים כל אחד 1.5 נקודות זכות.

ש: האם ניתן לעבור התמחות במהלך הלימודים?
ת: תוכנית הלימודים הינה מובנית, ועל כן כל התמחות לומדת בכיתה משלה ובסדר של קורסים משלה. בשל כך, מעבר מהתמחות להתמחות תוך כדי התואר עלול להיות בעייתי ולעכב את מועד סיום לימודיו של הסטודנט.

ש: סיימתי חובותיי לתואר (למיטב ידיעתי). מה עושים?
ת: אחרי קבלת כל הציונים בתואר, יש למלא טופס בקשה באתר בר אילן, תחת מידע לסטודנטים, מידע אישי, בקטגוריית "בקשת אישור סיום לימודים". לאחר שליחת הבקשה - מומלץ לפנות אל מדור שכר לימוד ולוודא מולו את הסדרת החובות הכספיים, אם ישנם כאלו. במקביל להגשת הבקשה, פנו אל מזכירות בית הספר ובקשו בדיקת תיק. אישור הזכאות מגיע לביתכם בדואר כחודש לאחר העברת הבקשה ממדור שכר לימוד אל משרד הרשם.

ש: הורדת קורסים עודפים לתואר מחישוב הממוצע - כיצד?
ת: סטודנט המגלה עם סיום התואר כי לקח קורס/ים עודפים ורוצה שלא יחושבו בממוצע ציוניו יכול לבקש שקורסים אלו לא יחושבו בממוצע ציוניו לתואר. את טופס הבקשה ניתן למצוא כאן .

 

יצירת קשר עם בית הספר:

 

ש: כיצד שומרים על קשר עם בית הספר במהלך הלימודים?
ת: במהלך לימודיכם, יש צורך לעדכן אתכם בהודעות רבות ושונות, הרלוונטיות להיבטים שונים של לימודיכם. כדי לא לפספס הודעות חשובות, חיוני לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות באתר בית הספר . כמו כן, נשלחות הודעות גם לכתובת המייל המוזנת במערכות האוניברסיטה, ולכן חשוב להקפיד על עדכון כתובת המייל. ישנה אופציה גם לקבל הודעות לטלפון הנייד (כרוכה בתשלום). לפרטים נוספים על שירות זה, תוכלו לפנות למוקד הסטודנטים. 
לתשומת לבכם: מכתבים בדואר כמעט ואינם נשלחים, ולכן חיוני שתעקבו אחר המידע המופיע באתרים וכן אחר המידע הנשלח למיילים. כמו כן, בחדר המבואה, בכניסה למזכירות, ממוקם מסך מגע, המאפשר לאתר מיקומי קורסים ובחינות, לבדוק שעות קבלת מרצים, לקרוא את ההודעות השוטפות מאתר בית הספר וכו'.

ש: כיצד אני יכול/ה ליצור קשר עם המרצים?
ת: לכל מרצה ישנן שעות קבלת קהל. בשעות אלו, לעיתים בתיאום מראש, ניתן לפנות אל המרצה בשאלות שונות הנוגעות לקורס/ים שנלמד/ים אצלו. כמו כן, ניתן לפנות אל המרצים גם לטלפון שבחדרם. אופציה אחרת היא שליחת מייל אל המרצה. את פרטי המרצים ניתן למצוא באתר בית הספר למינהל עסקים, תחת "סגל"- סגל אקדמי או מורים מן החוץ.

ש: באילו דרכים ניתן ליצור קשר עם מזכירות הסטודנטים?
ת: בכל שאלה, בעיה או התלבטות, הנכם מוזמנים כמובן ליצור עמנו קשר, ונשמח לעמוד לרשותכם (רויטל או קרן). ניתן להשיג אותנו:

  • בטלפונים שמספרם: 03-5318838 או 03-5318899 שלוחה 7 בשעות המענה הטלפוני.
  • בכתובת המייל של מזכירות הסטודנטים: bschool@biu.ac.il.
  • בפקס הינו 03-7384040

אנו יושבים בבניין כלכלה (504) בקומה 1 בחדר 119.

 

בחינות וציונים:

 

ש: מהו מועד מיוחד, אילו סוגים של מועד מיוחד קיימים, ומי זכאי להם?
פרטים על מועד מיוחד ניתן לקבל באתר מדור הבחינות. טופס בקשה למועד מיוחד.

ש: מהו ציון עובר בקורס?
ת: ציון עובר בקורס הוא ציון של 60. במרבית המקרים יש חובה לעבור את הבחינה, כתנאי למעבר הקורס.

ש: האם יש דרישות לציונים מיוחדים בקורסים מסוימים?
ת: כל סטודנט חייב לקבל ציון של 80 בעקרונות של ההתמחות שלו (לדוג': מי שמתמחה במימון, חייב לקבל ציון של 80 בקורס עקרונות המימון, כדי שיוכל להמשיך בהתמחותו). כמו כן, בקורסי ההשלמה חייב סטודנט להשיג ממוצע משוקלל של 76, כאמור.

ש: מהו ציון ט.נ. ומהי משמעותו? למי פונים כדי לתקנו?
ת: ט.נ = ציון טרם נקבע. סימון כזה מופיע כאשר יש ציון בבחינה, אך חסר ציון מטלה כלשהי בקורס שהציון בו מורכב ממספר מרכיבים ולא רק ממרכיב הבחינה. במקרה כזה - יש לבדוק באתר בר אילן, בקטגוריית מידע אישי לסטודנט, על פי "ציון בקורס" מהו מרכיב הציון החסר, ובמידה והוגש/בוצע, יש לפנות אל המרצה לבירור מדוע חסר מרכיב זה.

ש: מה עושים במקרה שישנן בחינות חופפות ביום ובשעה?
ת: במקרה שיש לסטודנט שתי בחינות המתקיימות באותו יום ובאותה שעה, והסטודנט רוצה לבצע את שתי הבחינות, יכול הסטודנט להירשם במדור בחינות לביצוע הבחינות זו לאחר זו. מידע על אפשרות זו ניתן למצוא באתר מדור בחינות. את הטופס להגשת בקשה זו ניתן למצוא כאן.

ש: ציוני הבחינה בקורס מופיעים לשאר הסטודנטים ולי לא. מה עושים?
ת: ראשית, חשוב לוודא שאכן לשאר הסטודנטים יש ציוני מבחן. שנית, יש לבדוק תחת "ציוני ביניים" בקטגוריית "ציון בקורס" שהציון החסר הוא אכן ציון הבחינה ולא ציון מטלה אחרת. אם אכן חסר ציון המבחן - יש לפנות לצורך בירור אל מדור בחינות. מספרי הטלפון שלהם: 03-5318538, 03-5318573, 03-5317859.

ש: מהו הליך פתיחת מחברות במבחנים ומהו הליך הערעור?
ת: פרטים על ערעורים על תוצאות בחינות ניתן למצוא באתר מדור בחינות. לתשומת לבכם: תוצאת ערעור יכולה להיות השארת הציון כפי שהוא, העלאתו או הורדתו.

ש: כיצד ניתן לדעת היכן מתקיימת בחינה?
ת: באתר בר אילן, תחת קטגוריית "מועד בחינה ומיקומה", ניתן לראות את מועדי כל הבחינות המתקיימות באותה שנה. כמו כן, יומיים לפני הבחינה ניתן למצוא שם גם את מיקום הבחינה. ישנו קישור למידע זה מאתר בית הספר למינהל עסקים. מיקום הבחינות גם נתלה על גבי לוחות המודעות בכניסות השונות לאוניברסיטה.

 

חובות יהדות ואנגלית:

 

ש: קורסי יהדות - מהן חובותיי?
ת: את קורסי היהדות ניתן לקחת בכל שלב של התואר. לצד הקורסים הפרונטאליים, יש גם מספר קורסים המוצעים בדרך של לימוד עצמי או למידה באמצעות האינטרנט. מספרי הטלפון של היחידה ללימודי יסוד ביהדות: 03-5318671 או 03-5318361.

ש: חובת אנגלית
ת: סטודנטים שאינם פטורים מחובת אנגלית לתואר שני, אנו ממליצים לסיים דרישה זו בשנה הראשונה של התואר. מבחני מיון לקביעת רמה באנגלית מתבצעים פעמיים בשנה, בדרך כלל ביוני ובאוגוסט/ספטמבר. הפטורים מחובת אנגלית נקבעים על ידי היחידה לאנגלית כשפה זרה. מידע נוסף בנושא חובות אנגלית כשפה זרה ניתן למצוא באתר היחידה.

 

התנהלות מול משרדים ומדורים אחרים:

 

ש: הכרה בקורסים לגמול השתלמות - איך מבקשים?
ת: טופס בקשה למסמך אישור על קורסים לצרכי הכרה לגמול השתלמות.

ש: מהן זכויותיי כסטודנט המשרת במילואים?
ת: לסטודנט המשרת במילואים יש הטבות והקלות במגוון תחומים. לפיכך, חשוב מאד להתעדכן בזכויותיכם כסטודנטים המשרתים במילואים כפי שמופיעות בתקנון הסטודנטים המשרתים במילואים באתר דיקנאט הסטודנטים

ש: למי לפנות בנושאים מינהלתיים שונים שאינם נוגעים ישירות לבית הספר?
ת: באוניברסיטה ישנו מוקד טלפוני - מוקד שמ"ע. ניתן לפנות אליו בכל הנוגע לעניינים ביורוקראטיים שונים: קבלת שוברי תשלום, הנפקת אישורים, עדכון פרטים אישיים וכדומה. מספר הטלפון של המוקד הוא 03-5317000 או *9392.

ש: מלגות והלוואות - למי פונים?
ת: בכל הנוגע למלגות ולהלוואות, מומלץ לפנות לוועדת המלגות. כמו כן, ניתן לבדוק גם מול דיקנאט הסטודנטים.

ש: ספריות באוניברסיטה
ת: מידע על הספריות באוניברסיטה ניתן למצוא באתר הספריות.

ש: למי עליי לפנות בכל הנוגע לתשלום שכר הלימוד?
ת: לקבלת שוברי תשלום ניתן לפנות גם למוקד הסטודנטים (ר' להלן). בכל שאלה או בירור הקשורים לתשלומי שכר הלימוד - כדאי לפנות אל מדור שכר לימוד בטלפונים 
03-5318577 או 03-5318611. או באתר שכר הלימוד