הנחיות לבניית תוכנית הלימודים תשפ"ד - מימון - שנה א' - תוכנית מצטיינים

להורדת ההנחיות כקובץ PDF

כניסה למערכת אינבר

 בכניסה למערכת האינ-בר - להקיש שם משתמש וסיסמא - רישום לקורסים

(סטודנט שאינו יודע את שם המשתמש/ סיסמא יפנה למרכז השירות בטלפון 9392*).

לא לשכוח לשלם את המקדמה! ללא תשלום המקדמה, לא יתאפשר לכם לבצע רישום לקורסי התואר.

 

קורס השלמה

לסטודנטים שחויבו בקורס השלמה במכתב הקבלה, בכניסה למערכת יופיע אוטומטית חלון רישום לקורס השלמה.

ללא רישום לקורס השלמה לא ניתן להמשיך בתהליך הרישום. אם קיבלתם פטור מקורסי ההשלמה והם עדיין מופיעים לכם, הירשמו אליהם, כדי להמשיך ברישום לקורסים, ואז פנו אלינו כדי שנבטל לכם את הרישום.

יש לסיים את כל קורסי ההשלמה בהם חויבת עד סוף סמסטר א' תשפ"ד בממוצע משוקלל של 76 לפחות. סיום קורסי ההשלמה בממוצע זה הוא תנאי מעבר להמשך לימודיך לתואר.

 

חובת יהדות לתואר שני

לאחר הרישום לקורסי ההשלמה מומלץ להירשם לקורסי יהדות. כיוון שמדובר במכסת מקומות מוגבלת.

בסרגל מצד ימין - אשכול לימודי - רב שנתי ביה"ס למינהל עסקים / רב שנתי לימודי יסוד תארים מתקדמים - שיבוץ מרשימה. בוגרי אוניברסיטת בר-אילן מחויבים בלימודים בהיקף של 2 ש"ש לכל התואר.

בוגרי מוסדות אקדמאיים אחרים מחויבים בלימודים בהיקף של 4 ש"ש לכל התואר.

 

רישום לקורסי התמחות ואשכולות

בסרגל מצד ימין - אשכול לימודי - לדוגמא: שנה א' ביה"ס למינהל עסקים (מנע"ס מצטיינים מימון שנה א' חובה)

בוחרים את האשכול הרלוונטי - שיבוץ מרשימה - לחיצה על העיפרון ביום ובשעה הרלוונטיים.

בסוף התהליך, אנא ודאו שאתם רשומים לכל הקורסים שמופיעים בטבלה . אם יש בחירה, אז בדקו שאתם רשומים לקורס אחד מהשניים שהינם על אותה משבצת זמן.

מומלץ לצפות במצגת לייעוץ וירטואלי לפני הרישום ולתרגל זאת במערכת הדמה.

 

רשימת קורסי ההתמחות והאשכולות- תכנית מצטיינים תשפ"ד- מימון:

 

סמסטר 

מספר הקורס

שם הקורס

יום 

שעה

הערות

א 70-646-01 דירקטורים א' 16-18 בחירה בינו לבין מבוא ליזמות
  70-693-01 מבוא ליזמות א' 16-18 בחירה בינו לבין דירקטורים
  70-631-15+16 מימון חברות א' 18-22 הרצאה + תרגיל
  70-867-01+02 חשבונאות פיננסית ו 8-11 הרצאה + תרגיל
  70-634-01 השקעות בניירות ערך ו 11-14  
  70-634-15 השקעות בניירות ערך ו 8-11 לפטורים מחשבונאות פיננסית
ב 70-623-01 מדע הנתונים בתחום הפיננסים מתוקשב  
  70-630-15 מימון חברות מתקדם א' 19-22  
  70-627-15 כלכלה, מימון ושוקי הון בינלאומיים ו' 8-11  
  70-632-15 אקונומטריקה פיננסית ו' 11-14  

 

 • סטודנטים שלמדו קורסים מרשימה זו ולא קיבלו עליהם פטורים, מתבקשים לשלוח מייל בצירוף סילבוס הקורס אותו למדו, לצורך בחינת אפשרות למתן פטור מקורס זה.
 • בתכנית המצטיינים הלימודים הם במשך 4 סמסטרים רצופים: א', ב', קיץ ו-א' תשפ"ה, סטודנט שלא ירצה ללמוד בקיץ יוכל שלא להירשם לסמסטר קיץ ולהמשיך את התואר במתכונת הדו שנתית. במצב כזה, הסטודנט לא יקבל תעודה על לימודים בתוכנית מצטייני תואר ראשון.

לתשומת ליבכם, סמסטר קיץ חופף למבחני סמסטר ב' וכרוך בעלות נוספת של כ 750 עד 1500 ₪.

 • תוכנית לימודים בביה"ס למנהל עסקים הינה תוכנית משולבת- חלק מהשיעורים בכל קורס יתקיימו באופן פרונטאלי וחלקם דרך מערכת הזום. למען הסר ספק, השיעורים לא יוקלטו.
 • מועדי הבחינות בקורסי התואר במנהל עסקים יתקיימו בכלל ימי השבוע, בדרך כלל בשעה 9:00 בבוקר, ולאו דווקא בימי הלימוד. זאת כדי לאפשר פריסה מיטבית של הבחינות, בכפוף לאילוצים הקיימים.

 

מידע חשוב, נא לקרוא בעיון:

 • קדימות בין אשכולות ובתוך האשכול: אם יש לכם קורס שאינכם מצליחים להירשם בשל דרישת קדם, בדקו בקורסים המופיעים באשכול האם זה קורס אחר שקיים באשכול זה. אם כן, הירשמו קודם אליו ואז לקורס שתלוי בו. כמו כן, הירשמו קודם לקורסי סמסטר א' ואז לקורסי סמסטר ב'.
 • ציון 80 בקורס העקרונות: חובה לקבל 80 לפחות בקורס העקרונות ההתמחותי "מימון חברות". סטודנט שקיבל פטור מקורס העקרונות של התמחותו, אינו נדרש לציון 80 בקורס החלופי שלקח במקום הפטור.
 • קורסים חלופיים לפטור: מי שקיבל פטור מקורס בתואר– מחויב לקחת קורס אחר להשלמת מכסת השעות. האפשרויות לקורסים חלופיים הם:
  א. קורסים שהוגדרו כקורסים חלופים לפטור –מופיעים באשכול ייחודי הנקרא "השלמה למכסת שעות   לתואר למקבלי פטורים". שימו לב שיש שם כמה קורסים שהם מתוקשבים ויכולים להוות תחליף לפטור.
 • ב. קורסים של התמחות אחרת המתקיימים באותה משבצת זמן – בכפוף לדרישות הקדם ולמקום פנוי. ניתן יהיה להירשם דרכנו.
 • ג. קורסי אשכול דירקטורים/ יזמות – אשכולות אלו הינם אשכולות על, כלומר, קורסים נוספים מעבר למכסת התואר (פירוט בהמשך).סטודנטים שזכאים לפטור יכולים לקחת אותם כקורסים חלופיים, כחלק ממכסת השעות לתואר ולא קורסים עודפים.
 • עליכם להקפיד לבצע קורס חלופי במקום כל קורס ממנו קיבלתם פטור.
 • לתשומת ליבכם: אשכול ההמרה לפטורים מופיע לכל הסטודנטים, גם למי שאינו פטור מקורסי תואר, ויש בו 7 נקודות. כל סטודנט צריך לקחת קורסים מאשכול זה על פי מספר הפטורים שיש לו (סטודנט שאין לו פטורים – לא ייקח אף קורס מאשכול זה.
 • הערה חשובה לגבי ספירת נקודות הזכות באשכול לבעלי פטור: סטודנט שקיבל פטור מקורס תואר, הקורס לא יופיע באשכול, אבל כן ייכלל בספירת מספר הנקודות/הקורסים באשכול. לדוגמה – סטודנט שקיבל פטור מניהול השיווק, בעת בחירה ב"שיבוץ מרשימה", הקורס לא יופיע (שכן הסטודנט פטור ממנו), אבל כשהסטודנט יסיים לקחת את כל שאר הקורסים באשכול, יופיע לו כיתוב באדום שחסר קורס אחד מאשכול זה (למרות שאינו יכול לקחת את הקורס, כי הוא פטור ממנו). יש לקחת קורס חלופי לפטור זה.
 • בחירת אשכולות לימוד: ישנה אפשרות לבחור אשכול לימודים האשכולות במימון הם:

 

מימון חברות

ניהול השקעות

סדנא במימון חברות

שנה ב'

יסודות המימון התנהגותי

שנה ב'

שיטות כמותיות במימון

טכנולוגיה פיננסית פינטק / שיטות כמותיות במימון

 

סטודנט אשר יעמוד בדרישות האשכול יקבל אישור נוסף על כך בתום לימודיו. סטודנט יכול לבחור האם ללמוד אשכול זה או אחר, או לבחור בכל משבצת זמן את הקורס שמעניין אותו, ללא בחירה באשכול (בכפוף למקומות פנויים).

 

 • אשכול על יזמות וחדשנות: סטודנט שיבחר, יוכל להרחיב את הלימודים בתחום היזמות והחדשנות ע"י אשכול העל ביזמות, אשכול זה כרוך בהוספת מספר קורסים וכן תשלום נוסף: בסמסטר א' – נלמד הקורס מבוא ליזמות כחלק מתוכנית הלימודים. הקורסים שיש להוסיף בסמסטר ב' הם ייזום חברות הזנק וניהול חדשנות ויזמות  ובשנה ב' את הפרקטיקום ביזמות. הרישום יתבצע ע"י המזכירות ע"פ בקשה שתועבר במייל. סטודנט אשר יעמוד בדרישות האשכול יקבל אישור נוסף על כך בתום לימודיו.
 • אשכול על דירקטורים: סטודנט שמעוניין בכך, יוכל להרחיב את לימודיו בתחום זה במקביל ובנוסף ללימודי ההתמחות. הקורסים הנדרשים להשלמת אשכול הדירקטורים הם: מבוא לדירקטורים (שנה א'), דירקטורים למתקדמים (שנה ב'- יום לימודים נוסף בזום בלבד).
 • קורסי תואר מתוקשבים: בתוכנית הלימודים יש מספר קורסים מתוקשבים– הקורסים החלופיים לפטור וכו'. תכני הלימוד בקורס נמצאים באתר המודל ועליכם לצפות בהרצאות, להגיש עבודות, להשתתף בפורום, ולמלא את כלל חובות הקורס בזמנכם החופשי, בכפוף ללוח הזמנים שנקבע על ידי המרצים לצפייה בהרצאות ולהגשת המטלות. קורסים מתוקשבים לא יופיעו לכם בתצוגת מערכת שעות – שכן אין להם יום ושעה. כדי לוודא את הרישום אליהם – בודקים ב"רשימת קבוצות קורס ללא מועדים", שם אמורים להופיע קורסים אלו.
 • תוכנית מובנית מחייבת: עליכם להירשם ע"פ המופיע בטבלת הקורסים, בסדר שמופיע בטבלה. כל חריגה מתוכנית הלימודים דורשת אישור בכתב של ראש ההתמחות או של ראש בית הספר/סגן ראש בית הספר.
 • יצירת קשר עם גורמי אוניברסיטה:

היחידה ללימודי יסוד ביהדות: טלפון 035318671 או035318361  yesod@biu.ac.il

המדור ללימודי תואר שני: ma.office@biu.ac.il

מוקד השירות והגיוס: בטלפון 9392* או בשירות הווטסאפ שלהם במספר 052-6171988

היחידה לאנגלית שפה זרה: efl.unit@biu.ac.il או בטלפון: 03-5318237

התאמות לסטודנטים עם לקות למידה: באתר מדור תמיכה והנגשה

במסך מופיעות התייחסויות ל"רמתך באנגלית" ו"רמתך בעברית". לגבי הרמה בעברית התעלמו מהערה זו.

באנגלית- אנא וודאו שמופיע לכם "ללא חיוב אנגלית"- אם לא מופיע לכם, יש לפנות ליחידה לאנגלית שפה זרה.
 

 

הערה: לבעיות טכניות במערכת הרישום (חסימה כספית, אי פתיחת חלון זמן וכו'), יש לפנות אל מרכז שירות וגיוס.

 

במהלך ימי הרישום, אנו נעמוד לרשותכם בכתובות המייל שלנו. עם זאת, בשל העומס הרב בימים אלו, אנא התאזרו בסבלנות. כמו כן, אנא נסו להימנע מפנייה בנושאים שאינם קשורים ישירות לרישום, ואפשרו לנו לתת את השירות המיטבי לכלל הפונים. 

 

בברכת הצלחה וחוויית לימודים מהנה ופורה!

*יתכנו שינויים