סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' זהבית איסר סגן מנהלי לראש ביה"ס 03-5318838/03-5318899 שלוחה מס' 7
גב' שרי כהן מזכירת ראש בית ספר 03-5318899 שלוחה מס' 7, 03-6353493, 03-5318838
גב' דבורה כץ מתאמת 03-5318838, 03-5318899 שלוחה מס' 7
מר רן גולדשטיין מרכז פרוייקטים 03-7384426
גב' רויטל שני יועצת לענייני סטודנטים 03-5318838, 03-5318899 שלוחה מס' 7
גב' קרן כהן מזכירה בכירה 03-5318838, 03-5318899 שלוחה מס' 7
גב' יעל כרמי מזכירת קתדרה ע"ש אקרמן 03-5318901
גב' סיון מסרי מרכזת תוכנית EMBA 03-5318916
גב' אלינור שורגי מתאמת תוכנית EMBA 03-5318916
גב' מורית כהן מתאמת תכנית EMBA 03-5318916
גב' סינדי סינוואני מרכזת תוכנית IMBA 03-5317914
גב' אלה סלטיקוב יועצת מחשוב 03-5317923