תפקיד
מזכירת ראש בית ספר

כהן שרי

תפקיד
מזכירת ראש בית ספר
טלפון
דוא"ל
Sari.Cohen@biu.ac.il
משרד
בנין 504 חדר 115

תאריך עדכון אחרון : 15/01/2023