צור קשר

למשלוח דואר:
מזכירות סטודנטים ביה"ס למוסמכים במנהל עסקים
אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן, 5290002
 

לשליחת מייל:
bschool@mail.biu.ac.il
 

לפנייה בטלפון:
טל: 972-3-5318838
טל:972-3-5318899 שלוחה 7.
פקס: 972-3-7384040
 

שעות המענה הטלפוני:
יום א', ג' ו-ד' בשעות 9.00 עד 10.30
יום ב' ו-ה' בשעות 12.00 עד 13:30.