מסיימי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחומי מחקר
דר' מיכל אשכנזי 2020 מימון
דר' אנה חלמסקי 2020 מערכות מידע
דר' מיכאל חלמסקי 2020 מערכות מידע
דר' רחל-יהל חלפון 2020 מערכות מידע
דר' אריאל טיקוצקי 2020 שיווק
דר' מיכל גזיאל-יבלוביץ 2019 מערכות מידע
דר' מיכל דוידסקו 2019 מימון
דר' רויטל יוסף 2019 מימון
דר' רן אתגר 2018 מערכות מידע
דר' נאור ורסנו 2018 שיווק