ד"ר נירה מוניצ'ור

טלפון
פקס
03-7384040
דוא"ל
nira.munichor@biu.ac.il
משרד
בניין 504 חדר 321
תחומי עניין

Consumer behavior, Judgment and decision-making, Time-related effects, Intertemporal decision-making, Numerosity, Emotions

שעות קבלה
בתיאום מראש
תיבת דואר
39
  קורות חיים

  נירה מוניצור עוסקת בפסיכולוגיה של צרכנים. היא קיבלה את הדוקטורט שלה בפסיכולוגיה ארגונית מהטכניון. לאחר מכן, ד"ר מוניצור שימשה כחוקרת במעמד פוסט-דוקטורט ב- Warrington College of Business, University of Florida. היא הצטרפה להתמחות בשיווק בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן ב- 2016.

  המחקר של ד"ר מוניצור מתמקד באופן בו המאפיינים הפסיכולוגים של אנשים (המבנה הקוגניטיבי שלהם, צרכיהם, רצונותיהם, תחושותיהם, והאישיות שלהם) משפיעים על החלטות הצריכה שלהם. בפרט, במסגרת מחקריה היא בוחנת את האופן בו אנשים מקבלים החלטות הקשורות לזמן ואת האופן בו מידע מספרי משפיע על התנהגות צרכנים. היא חוקרת גם את האופן בו צרכנים מקבלים החלטות לגבי מוצרים ומותגים המעוררים רגשות שליליים.

  Nira Munichor is a consumer psychologist. She received her PhD in organizational psychology at the Technion. Subsequently, Dr. Munichor served as a post-doctoral research fellow at Warrington College of Business, University of Florida. She joined the Marketing area at the Graduate School of Business Administration, Bar-Ilan University, in the fall of 2016.

  Dr. Munichor's research focuses on how people’s psychological characteristics (cognitive structure, needs, desires, feelings, and personality) influence their consumption decisions. Specifically, her research has examined how people make time-related decisions and how using numerical information affects consumer behavior. She also investigates how consumers make decisions regarding products and brands that elicit negative emotions.

  מחקר

  פרסים:                                                                                                                                             :Awards and Honors

  AMA’s CBSIG Small Research Grant, 2021 (with D. Yadin, E.F. Williams, and I. Stockheim)

  The Israel Science Foundation (ISF) individual research grant, 2019-2021 (with Y. Steinhart)

  The Israel Science Foundation (ISF) individual research grant, 2016-2018 (sole PI)

  The Israel Science Foundation (ISF) individual research grant, 2013-2015 (sole PI)

  Julian Simone Grant, Hebrew University, 2010

  Golda Meir Fellowship Award for outstanding academic achievements, Hebrew University, 2010

  קורסים

  70-880 התנהגות צרכנים

  70-663 יצירתיות בשיווק ופיתוח מוצרים

  70-642 נושאים מתקדמים בשיווק

  70-710 סמינריון מחקרי בשיווק

  פרסומים

  "Hate the wait? How social inferences can cause customers who wait longer to buy more," Frontiers in Psychology, 18, 990671. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.990671, with A. D. J. Cooke, 2022.

  "Music to the individual consumer’s ears: How and why does personalizing music in advertising enhance viewing duration and ad effectiveness?" International Journal of Advertising, with Ran Maroely, forthcoming.
  https://www.tandfonline.com/eprint/ANVTM7RYYYTHHCZH9SVS/full?target=10…

  “Justifying toll payment with biased travel estimates: Behavioral findings and route choice modeling,” Transportation. doi: https://doi.org/10.1007/s11116-021-10251-y, with E. Tenenboim and Y. Shiftan, 2022.

  “Numerical feedback roundness affects the choice of the self vs. others as a reference point,” Frontiers in Psychology, 12, 758990. doi: 10.3389/fpsyg.2021.758990, with M. Shoham, 2021.

  "Sadly, I have earned it: The effect of responsibility attributions for sadness on indulgent food consumption," Journal of Consumer Behaviour, 18 (5), 415-428, with N. Friedlander, 2019.

  "The influence of time-interval descriptions on goal pursuit decisions," Journal of Marketing Research, 55 (2), 291-303, with R. LeBoeuf, 2018.

  "Saying no to the glow: When consumers avoid arrogant brands," Journal of Consumer Psychology, 26 (2), 179-192, with Y. Steinhart, 2016.

  "CB as I see it," Consumer Behavior:  Buying, Having, and Being (12th edition), ed. Michael Solomon, Pearson Education, 2016.

  "Numbers or apologies? Customer reactions to telephone waiting time fillers," Journal of Applied Psychology, 92 (2), 511-518, with A. Rafaeli, 2007.

  "Risk-attitude in small timesaving decisions," Journal of Experimental Psychology: Applied, 12 (3), 129-141, with I. Erev and A. Lotem, 2006.

  תאריך עדכון אחרון : 30/10/2022