רשימת סגל

ראש בית הספר

שם תחומי מחקר
ד"ר אייל יניב דר' אייל יניב Entrepreneurship, Strategic Management, Innovation Marketing, Organizational Attention, Organizational Culture.

סגן ראש בית הספר

שם תחומי מחקר
פרופ' רועי גלברד פרופ' רועי גלברד Data Mining & Knowledge Discovery, SW Project Management.

סגל אקדמי

שם תחומי מחקר
ד"ר דפנה ברילר לובובסקי דר' דפנה ברילר לובובסקי Management and OB
Raveh Harush דר' רווה הרוש Multiple identities, Organizational behavior, Consumer behavior, Globalization, Multicultural and Virtual Teams
ד"ר ענבל יהב-שנברגר דר' ענבל יהב-שנברגר Interface Between Data Mining and Optimization Models, Models for Healthcare Applications, Social Networks Analysis in the Contexts of Online Auctions.
ד"ר צבי יוסמן דר' צבי יוסמן Organizational Psychology, Decision Making Processes, Social responsibility, Leadership and Conflict Management.
פרופ' בני לאוטרבך פרופ' בני לאוטרבך Corporate Control and Social Responsibility, Financial Markets' Microstructure and Asset Pricing.
Yevgeny Mugerman דר' יבגני מוגרמן Behavioral Finance, Corporate Finance
ד"ר נירה מוניצ'ור דר' נירה מוניצ'ור Consumer Behavior, Judgment and Decision Making, Behavioral Decision Theory, Time Effects in Consumer Behavior
ד"ר מני עבודי דר' מני עבודי Equity Based Compensation, Corporate Finance, Private Equity Valuation.
דר' ענב פרידמן דר' ענב פרידמן Consumer behavior, Brand preferences, Choice models, Structural Equation Modeling, Social marketing- Health related social behavior .
דר' גיא קפלנסקי דר' גיא קפלנסקי Behavioral Finance, Portfolio Theory, Capital Markets, Asset Pricing.
דר' עלי קריזברג Finance
דר' אלון רביב Financial institutions, international finance, fixed income, derivatives, quantitative finance, asset pricing
דר' מתי רחמים דר' מתי רחמים Marketing
Meyrav Shoham דר' מירב שהם Consumer Psychology, Word of Mouth, Consumer Decision-Making in Online Contexts
פרופ' דיויד שוורץ פרופ' דיויד שוורץ Knowledge Management, Electronic Business, Electronic Government, Intelligent Systems, Internet Technology, Agent-based Architectures, Computer-mediated Communication.
פרופ' און שחורי פרופ' און שחורי Information Systems